Młodzież chętnie korzysta z projektu "Już pływam"
access_time 2017-09-22 10:00:00
Dzieciaki ze szkół gminy Lisia Góra od nowego roku szkolnego kontynuują naukę pływania w ramach projektu „Już pływam”. Całkowity koszt projektu to 35 tys. zł, z czego połowa to dofinansowanie z województwa małopolskiego, połowa to środki własne gminy.

Projekt realizowany jest od marca br. Korzystają z niego uczniowie klas I-IV nie umiejący pływać. W pierwszym półroczu przeszkolonych zostało 7 grup 15-osobowych. Rozpoczęta obecnie nauka pływania potrwa do połowy grudnia i obejmie 5 grup 15-osobowych. Zatem łączna liczba uczniów, którzy nauczą się pływać to 180.

Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej i prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Celem projektu jest nauczenie dzieci pływania, poprawa ich bezpieczeństwa nad wodą, podniesienie kondycji fizycznej, rozważne i aktywne spędzanie czasu wolnego, profilaktyka zdrowotna – szczególnie wady postawy i skrzywienia kręgosłupa, upowszechnienie kultury fizycznej oraz budowa wizerunku Małopolski, jako regionu przyjaznego zdrowemu i aktywnemu sposobowi spędzania czasu. 

Komentarze...