Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo!
access_time 2017-09-28 16:06:00
Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń pomaga używanie elementów odblaskowych po zmroku.

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze, są dla Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy, jednym z celów nadrzędnych. W związku z tym, rokrocznie przekazujemy określoną pulę odblasków, zarówno służbom działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa, do szkół, placówek opiekuńczo- wychowawczych, jak i bezpośrednio- osobom fizycznym.

Wiążemy nadzieję, iż przekazane odblaski przyczynią się do lepszej widoczności mieszkańców Powiatu Tarnowskiego na drodze.

Komentarze...