Miliony dla studentów Pielęgniarstwa w PWSZ
access_time 2017-10-11 06:54:00
Comiesięczne stypendia, płatne praktyki, dodatkowe zajęcia wykraczające poza program – to tylko niektóre korzyści dla studentów Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, które stały się możliwe dzięki pozyskaniu wsparcia w wysokości prawie 2,7 mln zł. Bardzo wysoko oceniony “Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku Pielęgniarstwo” oznacza ponadto sporo korzyści dla dydaktyków Zakładu Pielęgniarstwa. To jednak nie koniec, skorzystają na nim bowiem także pacjenci, którzy mogą liczyć w przyszłości na lepiej wykształconą i przygotowaną do niesienia pomocy kadrę.

- Głównym celem naszego projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie zainteresowania naszymi studiami – wyjaśnia dr Monika Łabuzek, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie. - Na rynku pracy brakuje pielęgniarek i pielęgniarzy, liczymy zatem, że projekt przyczyni się do wykształcenia większej liczby absolwentów, którzy znajdą zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia – dodaje.

Studenci, którzy zakwalifikują się do udziału w programie mogą liczyć na wypłacane co miesiąc stypendia (od trzeciego semestru do końca studiów) w wysokości 650 zł, płatne praktyki (333 zł za tydzień) oraz dodatkowe zajęcia poświęcone m.in. komunikowaniu interpersonalnemu w geriatrii, aktywizacji seniorów, czy leczeniu ran przewlekłych.

Studenci nie są jednak jedyną grupą, która skorzysta na realizacji programu, która potrwa do września 2020 roku. - Pomyśleliśmy także o naszej kadrze. Dla dydaktyków zaplanowaliśmy m.in kurs specjalistyczny ordynowania leków i wypisywania recept – mówi dr Łabuzek.

Program rozwojowy dofinansowany ze środków unijnych wspomnianą kwotą niemal 2,7 mln zł obejmuje:

  • uczelniany program stypendialny,
  • staże, szkolenia, praktyki zawodowe, które kształtują i rozwijają umiejętności samodzielnego wykonywania zawodu,
  • finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program nauczania (z uzyskaniem specjalnych certyfikatów),
  • finansowanie ponadprogramowej praktyki zawodowej w oddziale geriatrycznym,
  • szkolenia dla kadry dydaktycznej Uczelni (kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, czy kurs OSCE).
Komentarze...