Małopolskie wsie zmieniają się, także dzięki ich mieszkańcom
access_time 2017-10-24 07:58:00
Ponad połowa Małopolan mieszka na obszarach wiejskich. Dlatego w ostatnich latach Województwo Małopolskie podejmuje coraz więcej działań, dzięki którym tutejsze wsie nie tylko lepiej się rozwijają. Przede wszystkim rośnie ich atrakcyjność w oczach samych mieszkańców, którzy coraz częściej zamieniają tłoczne i duszne miasta, na spokojne i bezpieczne wsie. W końcu mieszkańcy wsi coraz bardziej utożsamiają się ze swoimi "małymi ojczyznami”, biorą na siebie odpowiedzialność za ich wygląd i chcą współdecydować o ich dalszym rozwoju.

Małopolskie wsie oprócz funkcji rolniczych coraz częściej są także miejscem, gdzie powstają strefy inwestycyjne i nowe firmy. Ale przede wszystkim są coraz chętniej wybierane jako miejsce do życia przez osoby, które dotychczas mieszkały w miastach. Dlatego tak ważne jest tworzenie warunków, dzięki którym obszary wiejskie będą mogły rozwijać się wielowymiarowo, nie pomijając przy tym głosu samych zainteresowanych – mieszkańców  

– mówi wicemarszałek Stanisław Sorys dodając, że Małopolska przygląda się doświadczeniom innych europejskich regionów, w tym m.in. Turyngii i Bawarii. ­– Bawaria jest jednym z prekursorów zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich we współpracy z lokalną społecznością. To jeden zeuropejskich inicjatorów partycypacji mieszkańców, np. w procesie scaleń, który podpatrujemy i staramy się wcielać na małopolskim gruncie. Podczas spotkań i warsztatów to właśnie mieszkańcy wskazują, jakie zmiany są konieczne i w jakim powinny iść kierunku – podkreślił wicemarszałek Sorys.

Oblicze wsi zmienia się dzięki środkom z UE…

Wielu rolników w Małopolsce to osoby, które oprócz pracy w gospodarstwie podejmują też inną aktywność zawodową. To głównie takie „dwuzawodowe” osoby mogą starać się o unijną dotację na pozarolniczą działalność gospodarczą. Środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwalają – ogólnie – na podniesienie poziomu jakości życia na wsi – w perspektywie na lata 2014-2020 do wykorzystania w Małopolsce jest ponad 520 mln zł. Środki unijne można przeznaczyć np. na rozwój agroturystyki, handlu i usług czy tworzenie nowych miejsc pracy w swoich lokalnych środowiskach. To nie jedyne możliwości, jakie daje mieszkańcom wsi unijne wsparcie – mogą oni też liczyć chociażby na rozbudowę szkół, przedszkoli, żłobków i domów kultury, odnowę placów zabaw, boisk i skwerów czy też przebudowę ścieżek rowerowych i dróg. Te inwestycje można z kolei dofinansować środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przypomnijmy, że w ramach konkursu, którego celem jest odnowa obszarów wiejskich przeznaczono rekordową sumę – aż 118,5 mln zł.

… i wsparciu województwa

Samorząd województwa wspiera też małopolskie wsie ze środków pochodzących z budżetu województwa. W jaki sposób? Chociażby za sprawą konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś”. To w nim wybierane są najpiękniejsze i najbardziej nowatorskie wsie naszego regionu. Województwo wspiera też organizacje pozarządowe działające na wsiach, które mogą starać się o małe granty na upowszechnianie tradycji, kultury i sztuki. Na konkretne wsparcie mogą liczyć też producenci najlepszych małopolskich produktów, którzy dzięki współpracy z samorządem województwa mogą brać udział w prestiżowych targach i konkursach, promując przy tym nie tylko swoje wyroby, ale też realnie podnosząc dochodowość gospodarstw. Z kolei dzięki dotacjom województwa spółki wodne mogą otrzymać dofinansowanie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz finansowanie inwestycji. Prace te pozwalają jeszcze lepiej wspierać produkcję rolną, ale także chronić mieszkańców wsi przed skutkami powodzi lub suszą.

Rozwijać wieś, zachowując jej tożsamość

- Wieś nie jest i nie będzie miastem, dlatego tak ważne jest, aby rozwijała się na swój własny sposób, a nie na wzór miasta. Wyzwaniem dla nas jest, aby obszary wiejskie zachowały przy tym swoją wiejską tożsamość, gdyż jest to w interesie nas wszystkich – mówi dr Erwin Pröll, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE), a do niedawna premier regionu Dolnej Austrii. Znaczenie wsi podkreślał podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Współpraca europejska w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”, która została zorganizowana po raz jedenasty przez Województwo Małopolskie i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie we współpracy z ARGE. Przypomnijmy, że Małopolska została członkiem ARGE – organizacji opiniodawczej Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – w 2016 r. Działania ARGE dążą do podniesienia poczucia własnej wartości mieszkańców obszarów wiejskich, wzmocnienia ich motywacji i zaangażowania w rozwój ich małych ojczyzn, tak aby w przyszłości miejsca te stały się regionami, gdzie warto prowadzić biznes, wypoczywać i mieszkać.

W konferencji wziął także udział radny województwa Jacek Soska, który zwrócił uwagę na potrzebę wspierania wielopokoleniowych gospodarstw rolnych oraz zaznaczył, że w Małopolsce liczba ludności na obszarach wiejskich wciąż rośnie.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...