Małopolska Niania wzorem dla innych
access_time 2017-11-08 16:24:00
Pionierski w skali kraju projekt Województwa Małopolskiego – Małopolska Niania został uznany za najlepszą dobrą praktykę w działaniach administracji samorządowej. Na ogólnopolskim forum zaprezentowano go podczas Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej, która odbyła się w kancelarii premiera. „Nianię”, jako jeden z dziewięciu najlepszych projektów, wskazano jako warty upowszechnienia w innych regionach.

Skierowana do rodzin z regionu Małopolska Niania ma pomóc rodzicom w powrocie do pracy. W pilotażu biorą udział 92 rodziny z 23 gmin. Na jego realizację województwo małopolskie i gminy przekazały w sumie prawie 1,4 mln zł. 

Pilotaż Małopolskiej Niani pokazał, że ten projekt jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Początkowo chcieliśmy zatrudnić 50 niań, ale okazało się, że potrzeba ich niemal dwa razy więcej. Dlatego zwiększyliśmy ich liczbę do 92. Cieszę się z tego zainteresowania, bo w przyszłym roku chcielibyśmy objąć Małopolską Nianią wszystkie gminy w regionie

– zapowiada marszałek Jacek Krupa i dodaje, że uznanie „Niani” za dobrą praktykę potwierdza, że małopolskie starania na rzecz rodzin są dostrzegane i doceniane na szerszym, ponadregionalnym forum.

Przyznane Małopolskiej Niani wyróżnienie odebrała Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, który koordynuje projekt.

Konferencję „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?” zorganizował Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest m.in. promocja i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej oraz zwiększenie jakości i skuteczności usług publicznych.

Projekt Małopolska Niania znalazł się w gronie dziewięciu dobrych praktyk, zaprezentowanych w trakcie konferencji w trzech sesjach tematycznych:

I. „Obywatel w centrum uwagi administracji”:

Deaf Help – aplikacja mobilna do wzywania pomocy przez osoby głuche – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
Pakiet Obywatelski Wojewody Śląskiego – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowane w galeriach handlowych – Urząd Miasta Rzeszowa,

II. „Budowanie kompetentnej administracji”:

Proces rekrutacji wraz z działaniami budującymi wizerunek Urzędu Dozoru Technicznego jako pracodawcy (praktyka działań Employer Brandingowych) – Urząd Dozoru Technicznego,
Poszukiwanie talentów zarządczych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – Urząd Miejski w Gliwicach,

III. „Rola administracji publicznej w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych”:

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,
Pakiet oświatowy: 5 „Małych Szkół”, 9 punktów przedszkolnych i świetlice środowiskowe – Urząd Miasta i Gminy w Morawicy,
Projekt Małopolska Niania – wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Przypomnijmy, że Małopolska Niania to projekt skierowany do pracujących rodziców dzieci, które nie skończyły 3 lat. Dzięki niemu mogą wrócić do pracy po urlopie związanym z opieką nad dzieckiem. Ale z drugiej strony projekt aktywizuje też bezrobotnych, którzy mogą zatrudnić się w charakterze niani. Dofinansowanie na zatrudnienie niani wynosi 1500 zł, z czego 1 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego, a pozostałe 500 zł z budżetu gminy uczestniczącej w pilotażu. Małopolska Niania jest to więc inicjatywa realizowana w formie bezpośredniego wsparcia finansowego dla rodzin.

Szerszy opis dziewięciu projektów uznanych za dobre praktyki

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...