Nagrody Tertila rozdane
access_time 2017-11-06 06:33:00
Koncepcja przebudowy ul. Lwowskiej, rozbudowa cmentarza komunalnego w Mościcach, pomiary i analiza składu pyłów i gazów przemysłowych w zakładach Grupy Azoty - to tylko niektóre tytuły prac dyplomowych zgłoszonych do XI edycji konkursu Nagrody im. Tadeusza Tertila. Pula nagród w konkursie to 14 tys. złotych.

Do tegorocznej edycji wpłynęło 10 prac dyplomowych: pięć magisterskich, trzy inżynierskie i dwie licencjackie. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. innowacyjność, użyteczność, ale także to, czy dana praca cechuje się poprawnością językową. Tradycyjnie ich tematyka musiała dotyczyć Tarnowa lub powiatu tarnowskiego.

- Traktujemy te prace jako wsparcie tych procesów rozwoju naszego miasta, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszej jakości życia mieszkańców - zwrócił się do nagrodzonych prezydent Roman Ciepiela.

W kategorii prace licencjackie i inżynierskie zwyciężył  Aleksander Wojnarowski. Absolwent Politechniki Krakowskiej był autorem pracy, która dotyczyła przebudowy ul. Lwowskiej w Tarnowie.

- W projekcie chciałem wprowadzić infrastrukturę rowerową od początku ulicy do ronda tymczasowego. Trudności polegały na tym, że aby komuś coś dać, trzeba zabrać innym, czyli ograniczyć liczbę miejsc parkingowych. Udało się pogodzić i jedną, i drugą stronę. Tego typu pomysł na pracę pojawił się jakiś czas temu, ilekroć przechodziłem tamtą ulicą, widziałem w niej niezagospodarowany potencjał - tłumaczył laureat.

Zdaniem kapituły konkursowej najlepsza praca magisterska z dziedziny nauk humanistyczno-społecznych należała do Barbary Piotrowskiej. Absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie podjęła temat "Wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej". - Najwięcej czasu poświęciłam na badania w dwóch tarnowskich szkołach. Współpracowałam również z rodzicami, którzy okazali się bardzo pomocni. Zainteresowanie zajęciami z WF-u w edukacji wczesnoszkolnej jest bardzo duże. Niestety im starsze dziecko, tym jego podejście się zmienia, co widać choćby po zwolnieniach z tych zajęć - wyjaśniała autorka kolejnej zwycięskiej pracy.

Z kolei Maciej Bogdański, absolwent Politechniki Śląskiej, zdobył Nagrodę Tertila w obszarze nauk techniczno-przyrodniczych za pracę "Między sacrum a profanum - rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Tarnowie-Mościcach".

- Przy wyborze tematu pracy szukałem zagadnienia, które jest zmarginalizowane w dzisiejszym społeczeństwie. Akurat zagadnienie śmierci wymaga wzięcia pod uwagę wielu aspektów: psychologii, socjologii, aspektów kulturowych. Do tego dochodzi architektura. Tutaj brane były pod uwagę  takie kwestie, jak: funkcjonalność, sprawy techniczne, estetyka i aspekty prawne. Podjąłem się tego tematu, gdyż w mieście ani w regionie nie ma wielofunkcyjnego obiektu funeralnego, gdzie znajdowałoby się krematorium, prosektorium, zakład pogrzebowy i biura Miejskiego Zarządu Cmentarzy. Chodziło o to, by mieszkańcy mogli załatwić wszystko w jednym miejscu - zauważył Maciej Bogdański.

Podczas uroczystości przyznano również wyróżnienia. W tym roku trafiły do Daniela Potępy, Olgi Półtorak, Waldemara Skowyry i Kamila Zauchy.

Komentarze...