Cztery tysiące na remont... syren
access_time 2017-12-14 06:15:00
Blisko cztery tysiące złotych kosztował remont trzech niesprawnych syren alarmowych, wchodzących w skład Systemu Ostrzegania o Zagrożeniach na ternie miasta Tarnowa. - Syreny są niezbędne, bo wciąż, mimo rozwoju nowych technologii łączności, takich jak Internet czy telefonia komórkowa, to syreny są głównym narzędziem alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach. Zwracają uwagę – Katarzyna Łącka–Sutkowska, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa.

Wyremontowane syreny alarmowe znajdują się przy ulicy Westerplatte 8, Paderewskiego 3A i przy Wiejskiej 6. Naprawione zostały moduły nadawczo – odbiorcze, moduły sterujące, oraz rozdzielnie zasilające.

W całym mieście takich urządzeń, zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej jest 22. Są uruchamianie w razie zagrożenia, a także podczas ćwiczeń.

W czasie dwóch ostatnich lat część syren alarmowych została zastąpiona nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi, kupiono i zamontowano również centralę alarmową oraz komputer do zapasowego stanowiska sterowania syrenami. Koszt wyniósł niemal 298 tysięcy złotych.

Komentarze...