XIX Finał Akcji Mikołajowej „Wszystkie Dzieci są Kochane”
access_time 2017-12-21 05:11:00
6 grudnia na godzinę 16.30 do Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR przy ul. Krupniczej w Tarnowie przybyły tłumy dzieci, by uczestniczyć w XIX Finale Międzyszkolnej Akcji Mikołajowej „Wszystkie Dzieci są Kochane” zrealizowanym przez Towarzystwo Powszedniej Pomocy ‘SERCE” w Tarnowie, Samorząd Uczniowski III Liceum Ogólnokształcącego, MCDN - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie oraz Fundacje Wspierania Więzi Lokalnych „LINKING FOUNDATION”.

Tego wieczoru wszyscy przeżyliśmy wiele świadectw dobra i miłości. Dzięki dobroczynności setek uczniów ze szkół Ziemi tarnowskiej, św. Mikołaj mógł obdarować prezentami ponad 500 dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych z Tarnowa i wielu miejscowości Ziemi Tarnowskiej, które przybyły w ten niezwykły wieczór na spotkanie ze swoim ulubieńcem - wskazane przez miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wszystkich uczestników, powitali organizatorzy wieczoru: Dyrektor III LO

Jan Ryba, prezes TPP ”SERCE”-Stanisław Olszówka, oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego III LO – Filip Olszówka

Na scenie pojawili się także, wprowadzeni przez Martynę Bugała /III LO/ wspaniali goście : prezydent miasta Tarnowa -Roman Ciepiela, dyrektor Zespołu Niepłatnych i Niepublicznych Szkół w Tarnowie- Andrzej Baran, ks. Tadeusz Bańkowski, pastor Ireneusz Skoczeń, dyrektor Pałacu Młodzieży- Jerzy Kosiba, współwłaściciel UPS -Tarnów-Piotr Olszówka, kierownik działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej MOPS-Anna Łakoma, przedtawiciel TPP “SERCE”-Zdzisław Adamus, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego-Krzysztof Zeliaś, opiekun Wolontariatu SP 24 i Gimnazjum nr 2 Joanna Przygoda, przewodnicząca wolontariatu w Gimnazjum nr 2 – Karolina Ziomek, opiekun Wolontariatu SP 14 -Tomasz Przygoda oraz , przedstawiciel św. Mikołaja - Zbigniew Guzy.

Goście radośnie i serdecznie pozdrowili dzieci, życząc wszystkim wiele radości na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Za radosne wystąpienia podziekowali, prowadzący Wieczór Mikołajowy: Natasza Duch /Gimnazjum nr 2/ oraz Filip Olszówka – /III LO/ Następnie ,przy wielkim aplauzie zebranej widowni goście musieli wypić z uśmiechem sok cytrynowy.

Oczekiwanie na św Mikołaja upływało w bardzo radosnym nastroju. Na wstępie asystenci św. Mikołaja,sprawili dzieciom niezłego figla – wskazując na czekające na pomoc 4 duże misie, które ugrzęzły pod kopułą Hali. Szybko na pomoc misiom ruszyli uczestnicy z Sekcji Wspinaczkowej Pałacu Młodzieży: Katarzyna Pałka, Kinga Pałka, Natalia Bibro i Weronika Biedroń prowadzonej przez instruktora Marcina Bibro. Skuteczna ich interwencja została nagrodzona wielkimi brawami publiczności.

Następnie piosenką „Jest taki dzień”- powitała rówieśników Laura Piotrowicz z Pracowni wokalnej Małgorzaty Boruch z tarnowskiego PM a następnie zaśpiewali z uśmiechem: Kamila Pajdo i Tomek Kamiński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej Po radosnym powitaniu, prowadzący zaprosili z pokazem samoobrony, małych uczestników Sekcji KARATE, którą prowadzi trener Janusz Wdowiak. Następnie dzieci powitały wielkimi brawami fantastyczny zespół akrobatyczny „VOLTAGE” z Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich - działający pod kierunkiem trenerki Agnieszki Wlezień. „VOLTAGE” zaprezentował kilka układów akrobatycznych - gorąco podbijając serca publiczności. Wielkie wrażenie na dzieciach sprawił pies Iskierka wraz z swoją trenerką Katarzyną Chrobak z SP 9 orz pies „Luna” którego zaprezentowały dzieci: Ania Wiatr oraz Bartek Niemiec. Wolontariusze z III LO i Gimnazjum nr 2 wspólnie z muzycznym wodzirejem Grzegorzem Dzierwą, non stop zapraszali dzieci do wspólnej zabawy. Później nadszedł czas na pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Madzi Cybroń i Wojtka Paryż z szkoły Podstawowej nr 24 w Tarnowie. Blok artystyczny zakończyli wokaliści z Pracowni Wokalnej Małgorzaty Boruch z Pałacu Młodzieży –

Po występach burzą oklasków został powitany św. Mikołaj, który wraz z swymi Aniołkami rozpoczął z dziećmi dalsze pląsy. Na zakończenie św. Mikołaj wręczył wszystkim przybyłym dzieciom wspaniałe prezenty.

W ramach akcji „Wszystkie dzieci są kochane” wolontariusze TPP „SERCE”, w kolejnych dniach grudnia dotarli z prezentami do ok. 200 dzieci przebywających w specjalistycznych placówkach terapeutycznych.

Cieszymy się że do łańcucha gorących serc, włączyli się nie tylko uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich Ziemi Tarnowskiej , ale również osoby prywatne oraz firmy.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do uczniów szkół ziemi tarnowskiej za solidarność i wspaniałe dary serca, oraz za ogrom wysiłku w przygotowanie tego szlachetnego przedsięwzięcia.

Radosne wyróżnienie od św. Mikołaja otrzymują::

ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH NIEPŁATNYCH SZKÓŁ w TARNOWIE, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w ZGŁOBICACH, SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁADNEJ, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, 2 w SKRZYSZOWIE, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w WOLI RZĘDZIŃSKIEJ, SZKOŁA PODSTAWOWA w TARNOWCU, SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁĘGU TARNOWSKIM, SZKOŁA PODSTAWOWA w BOBROWNIKACH WIELKICH, SZKOŁA PODSTAWOWA w ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE, SZKOŁA PODSTAWOWA w WIERZCHOSŁAWICACH, SZKOŁA PODSTAWOWA w LISIEJ GÓRZE, SZKOŁA PODSTAWOWA w PORĘBIE RADLNEJ, SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i GIMNAZJUM MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE STO w TARNOWIE, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI w TARNOWIE, NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARYNARKI HANDLOWEJ w TARNOWIE, SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w TARNOWIE, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 i GIMNAZJUM w TARNOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWE NR: 1, 3, 5, 8, 18 w TARNOWIE, GIMNAZJUM NR 11 w TARNOWIE, ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w ZALASOWEJ, ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w WOLI RADŁOWSKIEJ, ZESPÓŁ SZKÓŁ w RADŁOWIE, ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA w ILKOWICACH, ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W TARNOWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH, ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-OGRODNICZYCH w TARNOWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH w TARNOWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 , LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I, II, III, V, VII, XVI W TARNOWIE, SPOŁECZNE LICEUM W TARNOWIE, CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE,

Organizatorzy serdecznie dziękują również wszystkim osobom i instytucjom,które konstruktywne wsparły XIX Finał Akcji „Wszystkie dzieci są kochane,”

Na szczególne wyróżnienie zasłużyły: Dyrekcja i Samorząd Uczniowski III LO, Dyrekcja SP 24, MCDN - ODN w Tarnowie, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej , UPS Tarnów – Jacek Leśniak, Paweł Ząbczyk, Tomasz Stochmal.

Firma Transportowa- Dominik Bąk, Pałac Młodzieży, TOSiR, Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, Fundacja „PALIUM”, Drukarnia „XEROEXPRESS -Sebastian Nowak, Drukarnia:TUCANA” -Jakub Stono, Drukarnia Cyfrowa -Tadeusz Filipów, Drukarnia „Gama”- Ewa Filipów, Hurtownia Opakowań „ROBERT-S”.

Warto zaznaczyć, że zespół Wolontariuszy TPP "Serce" z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia organizuje w najbliższy piątek 22 grudnia Wigilię dla osób bezdomnych i opuszczonych. Podczas spotkania nie zabraknie opłatka, życzeń, kolęd, smacznej kolacji i  być może niespodzianki. 

FOT. Robert Czerwiński, Zdzisław i Mateusz Adamus

Komentarze...