Grupa Azoty bliska odzyskania prawie 30 mln dol. za nietrafioną transakcję
access_time 2017-12-27 06:24:00
Grupa Azoty Police zawarła warunkowe porozumienie, którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży senegalskiej spółki African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln dolarów uiszczonych na poczet ceny zakupu wspomnianych akcji.

W zawartym porozumieniu strony potwierdzają nieosiągnięcie celów założonych w umowie z 2013 r. w tym brak spodziewanych korzyści z dostaw surowców wydobywanych i dostarczanych przez AFRIG. To ostatnie było zresztą bezpośrednią podstawą dokonanych przez GA Police S.A. korekt i odpisów dotyczących aktywów rozpoznanych w związku z zakupem akcji AFRIG, jak i skierowania przez GA Police S.A. roszczeń o zwrot nienależnych transz ceny zakupu akcji AFRIG.    

Zarząd GA Police S.A. z satysfakcją wyraża przekonanie, iż zawarcie przedmiotowego porozumienia potwierdza zasadność i celowość podejmowanych przez siebie od maja 2016 r. działań związanych z tzw. aktywami afrykańskimi Spółki, choć oczywiście finalizacja porozumienia nie jest przesądzona i pozostaje zależna od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych oraz wywiązania się drugiej strony ze zobowiązania do zapłaty pierwszej transzy zwrotu ceny, jak i udzielenia gwarancji bankowej zabezpieczającej  spłatę dalszych transz. 

Komentarze...