Kolejne miliony dla Pielęgniarstwa w tarnowskiej PWSZ
access_time 2018-01-03 06:11:00
Kilka zaawansowanych technologicznie sal symulacyjnych do kształcenia kadr medycznych, specjalne podręczniki dostępne również w formie cyfrowej, aplikacja, platforma do e-learningu, a nawet kompleksowy program szkoleń dla kadry dydaktycznej Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. To wszystko uda się stworzyć w najpopularniejszej zawodowej szkole wyższej w Polsce dzięki unijnej dotacji w wysokości prawie 2,6 mln zł pozyskanej z Ministerstwa Zdrowia.

Symulacja medyczna to dziś najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Dlatego najważniejszym elementem projektu są centra symulacji medycznej, czyli miejsca zbliżone warunkami do prawdziwych szpitali. Sale symulacyjne wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt medyczny i symulatory. Manekiny takie potrafią naśladować różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów "na pacjencie", z tym, że wspomniane zabiegi można powtarzać wielokrotnie.

- Naszym głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Jestem pewna, że dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom uda się to osiągnąć w krótkim czasie – przekonuje dr Monika Łabuzek, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie.

A działania rzeczywiście wyglądają imponująco. Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) zakłada bowiem m.in.: adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie sal dydaktycznych służących do prowadzenia zajęć wysokiej wierności: sala opieki pielęgniarskiej z salą egzaminacyjną (debriefing) i pomieszczeniem kontrolnym oraz doposażenie pięciu sal dydaktycznych: sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sali umiejętności technicznych, sali symulacji z zakresu ALS, sali symulacji z zakresu BLS i sali egzaminacyjnej OSCE.

- Zastosowanie symulacyjnej metody nauczania pozwala implementować nową jakość uczenia się poprzez bezpośrednie doświadczenie, wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej, bezpośrednich ćwiczeń przypadków skomplikowanych i rzadkich, odpowiedzialne i praktyczne rozwiązywanie problemów, czy komunikowanie z personelem i pacjentem – dodaje dr Łabuzek.

To jednak nie koniec. Projekt zakłada bowiem także powstanie powszechnie dostępnych e-Podręczników, e-Bazy pytań i rozwiązań dotyczących zastosowania metody symulacji i zakupionego sprzętu, czy bazy dostępnych już źródeł wiedzy z zakresu symulacji medycznej. Studenci będą mogli ponadto korzystać z zapisów wideo każdego szkolenia oraz specjalnie przygotowanej aplikacji wspomagającej nauczanie.

Na udziale w projekcie skorzystają też dydaktycy, którzy przejdą szeroko zakrojone szkolenia przygotowujące ich do jak najlepszego wykorzystywania metody symulacyjnej w codziennej pracy ze studentami.

Realizacja projektu już się rozpoczęła. Pierwsze zajęcia w nowych salach rozpoczną się w nowym roku akademickim.

Warto podkreślić na koniec, że pozyskana właśnie dotacja nie jest pierwszą, jaką zdobyli pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa. Kilka miesięcy temu uzyskali wsparcie w wysokości prawie 2,7 mln zł. Dzięki temu studenci mogą liczyć na Comiesięczne stypendia, płatne praktyki, dodatkowe zajęcia wykraczające poza program, a dydaktycy na szeroki program szkoleń.

Komentarze...