Szpital Szczeklika ma nową Radę Społeczną
access_time 2018-01-05 06:25:00
Nowy skład Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika na lata 2018-2021 wybrała Rada Miejska podczas ostatniej sesji. Przez najbliższe cztery lata zasiadać w niej będzie osiem osób.

Tarnowska rada zadecydowała, że w Radzie Społecznej w kolejnej kadencji znajdą się: Roman Korczak, Stanisław Klimek, Tadeusz Mazur, Józef Gancarz oraz Maria Borys-Latała. Oprócz nich, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej, członkami rady są Krzysztof Gac jako przedstawiciel wojewody małopolskiego oraz przedstawiciel powiatu tarnowskiego, Jacek Hudyma, a przewodniczącym rady na lata 2018-2021 został skarbnik Miasta Tarnowa, Sławomir Kolasiński.

Rada społeczna jest organem opiniodawczym Gminy Miasta Tarnowa oraz organem doradczym dyrektora szpitala. Do jej zadań należy m.in. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach dotyczących np. zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, przyznawania dyrektorowi nagród i rozwiązania z nim stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej oraz regulaminu organizacyjnego.

Dyrektorowi szpitala rada społeczna prezentuje natomiast wnioski i opinie m.in. w sprawach planu finansowego (w tym inwestycyjnego) i rocznego sprawozdania z jego realizacji. Rada społeczna szpitala opiniuje również zmiany w statucie placówki oraz dokonuje analizy części skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów.

Komentarze...