SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowany na wyzwania zdrowotne w nowym roku
access_time 2018-01-12 07:43:00
Ostatnie w 2017 r. posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczyło kontraktacji usług z NFZ na 2018 r., stanu przygotowania przychodni miejskiej na nowy rok oraz zakończonych inwestycji. Spotkanie otworzył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który jest Przewodniczącym Rady Społecznej SGZOZ.

Jak poinformował Dyrektor SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Świętek dokumenty dotyczące kontraktacji z NFZ zostały przekazane terminowo zgodnie z wytycznymi. W ramach anektowania umów przeprowadzono uzgodnienia dotyczące personelu, czasu, zakresu i ceny świadczeń.

W 2018 roku SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej będzie świadczył podstawową opiekę zdrowotną w pełnym pakiecie, który obejmuje także opiekę przedlekarska nad młodzieżą szkolną. Ponadto pacjenci będą mieli dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii i położnictwa oraz opieki stomatologicznej dla dorosłych i młodzieży. Świadczenia rehabilitacyjne, tak jak w poprzednich latach, obejmować będą rehabilitację leczniczą, rehabilitację medyczną i fizjoterapię ambulatoryjną.

Miejska przychodnia przy ul. Piłsudskiego wkracza w nowy rok z odnowionym wnętrzem budynku. W wyniku przeprowadzonych pod koniec 2017 r. inwestycji przebudowano rejestrację ogólną, pomalowano część pomieszczeń, wymieniono posadzki, a także lepiej dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, prace adaptacyjne w tym zakresie wykonano m.in. w toaletach. W ramach prac remontowych zmodernizowano także schody wewnętrzne.

Dodatkowym atutem SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej jest uruchomiony w październiku ubiegłego roku nowy sprzęt RTG dzięki współpracy dąbrowskiej przychodni ze spółką DILAB ze Stalowej Woli. Jest to wysokiej jakości sprzęt medyczny, dzięki któremu pacjenci mogą być lepiej i sprawniej diagnozowani przez lekarzy.

Komentarze...