Kolejna szansa na rozwój małopolskich wsi – nabór wniosków
access_time 2018-01-12 16:25:00
Organizacja wydarzeń promujących rozwój obszarów wiejskich, promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki czy przygotowanie tematycznych konferencji, szkoleń i warsztatów – to tylko wybrane działania, na które partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) mogą otrzymać dofinansowanie w związku ze startującym 22 stycznia naborem ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w ramach dwuletniego (2018-2019) planu operacyjnego i sfinansowane ze środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Małopolska to w dużej mierze tereny wiejskie, dlatego rozwój tych obszarów jest dla nas szczególnie ważny. Dzięki kwocie ponad 1,1 mln zł – środkom pochodzącym z PROW, które samorząd województwa zdecydował się przeznaczyć na ten nabór – będziemy w stanie sfinansować nawet w 100% realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich w naszym województwie. Zachęcamy zatem do składania wniosków – mówi Stanisław Sorys – wicemarszałek województwa małopolskiego.

Aby móc złożyć wniosek, a następnie realizować projekty w ramach planu operacyjnego KSOW należy być partnerem sieci – czyli aktywnie angażować się w rozwój obszarów wiejskich na swoim terenie. Każdy, kto działa w tym zakresie może wpisać się na listę partnerów i skorzystać z dotacji. Konieczna jest jednak rejestracja w bazie partnerów, która znajduje się na stronie www.ksow.pl. Do grupy tej należą m.in.: samorządy województw, gmin i powiatów, jednostki kultury, stowarzyszenia, fundacje, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe, a także przedsiębiorcy i osoby fizyczne.

W ramach naboru partnerzy mogą ubiegać się nie tylko o wsparcie na m.in. przygotowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, ale również otrzymać dofinansowanie na udział w targach, organizację imprez promujących wsie czy rolnicze wystawy oraz na promocję turystyki wiejskiej i ekologicznego rolnictwa.

Wszyscy zainteresowani mogą zasięgnąć informacji dotyczących naboru podczas spotkania, które odbędzie się 15 stycznia w Krakowie. By wziąć w nim udział wystarczy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Nabór wniosków, które można składać na Dzienniku Podawczym w UMWM, w Departamencie Funduszy Europejskich, przy ul. Wielickiej 72 A, potrwa od 22 stycznia do 6 lutego br.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronach: www.prow.malopolska.pl oraz www.malopolskie.ksow.pl

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...