Zbiór Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej powiększony kolejny raz
access_time 2018-01-13 06:27:00
Po dwóch latach udanej współpracy (w 2015 i 2016 roku) z Urzędem Miasta Tarnowa, Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja”, prowadzące Tarnowsko-Galicyjską Bibliotekę Cyfrową, także w 2018 roku uzyskało wsparcie władz naszego Miasta.

 Drugi rok z rzędu działania Stowarzyszenia wsparł finansowo Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa. Dzięki temu współfinansowaniu prowadzonej przez Stowarzyszenie digitalizacji, ponownie udało się w znaczącym zakresie zwiększyć zasób obiektów dostępnych w T-GBC w cyfrowej formie. W ramach zeszłorocznego projektu, obok niejako standardowych dla „Cyfrowej Galicji” spraw związanych z szeroko pojętą kulturą, jak i Tarnowem, główny nacisk położono na zdjęcia, dokumenty i wydawnictwa związane z okresem monarchii Austro-Węgier, I wojną światową i przede wszystkim z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz z II Rzeczpospolitą. Szczególne miejsce w tym zbiorze zajmują te materiały, które dotyczą Legionów Polskich i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teraz zeskanowane pozycje są dostępne dla każdego zainteresowanego bezpłatnie, podobnie jak i wszelkie inne zamieszczone na stronie Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ogółem objętość zdigitalizowanego materiału, udostępnionego w ramach projektu współfinansowanego przez władze Miasta Tarnowa, wyniosła około 11 tysięcy skanów. Pomogą one poszerzyć wiedzę na temat naszej wspólnej historii, tak tej ogólnokrajowej, jak i regionalnej. Zmniejszyło się też ponownie ryzyko zaginięcia często niezwykle cennych informacji, w razie, gdyby zniszczeniu uległy oryginały dokumentów. Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja” zaprasza do odwiedzania swojej biblioteki i zapoznania się z efektami ostatnich prac, liczy też na to, iż ten kolejny już zrealizowany wspólnie z UM Tarnowa projekt, będzie przyczynkiem do umocnienia stałej współpracy z władzami Miasta, jako że przyniesie ona korzyści nie tylko obu zaangażowanym w nią stronom, ale przede wszystkim Czytelnikom (których do tej pory było ponad 1600 000), niezależnie od miejsca ich zamieszkania. A poprzez zwiększanie ilości zdigitalizowanego materiału, oferta T-GBC, a co za tym idzie i Tarnowa, w dziedzinie kultury będzie coraz szersza.

Komentarze...