Eko-plany miasta warte prawie 140 mln zł
access_time 2018-01-18 05:16:00
Domknięty system gospodarki odpadami miasta, powstanie lokalnego rynku energii, ograniczenie spalania węgla – to tylko niektóre korzyści, na które może liczyć Tarnów w przypadku powstania na Piaskówce instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych.

Odbyło się spotkanie z radami osiedli Klikowa, Krzyż oraz Piaskówka, podczas którego zostały przedstawione mieszkańcom uwarunkowania ekologiczne, społeczne, technologiczne i ekonomiczne inwestycji. Obecni na spotkaniu prezydent miasta Roman Ciepiela oraz reprezentanci Tarnowskiego Klastra Energii odpowiadali na pytania przedstawicieli rad osiedlowych i Rady Miasta, dotyczące m.in. finansowania inwestycji, ewentualnych zagrożeń, emisji, nadzoru środowiskowego.

Projekt zakłada wybudowanie spalarni do przetwarzania odpadów komunalnych nie nadających się do dalszego wykorzystania w procesach recyklingu (tzw. paliwo pre-RDF), zgodnie z zasadami unijnej hierarchii postępowania z odpadami.

Do jej budowy zastosowane zostaną wyłącznie najwyższe Standardy Budowy (BAT), co gwarantuje, że będzie ona miała neutralne oddziaływanie na środowisko. Wartość inwestycji szacowana jest na 137 450 000 zł. Jeżeli jej realizacja dojdzie do skutku, Tarnów nie tylko rozwiąże problem odpadów, ale także wzbogaci się o nowoczesny i ekologiczny obiekt do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Komentarze...