Prawie 1,5 miliona złotych na inicjatywy turystyczne
access_time 2018-01-25 16:25:00
To pieniądze które województwo małopolskie przeznaczy w tym roku na wsparcie projektów turystycznych w naszym regionie. Będą one rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert „Małopolska Gościnna”. Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 6 lutego.

W tym roku na wsparcie mogą liczyć projekty, które wpiszą się w jeden z trzech obszarów: 
- rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej; 
- rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem  oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich;
- działań z zakresu integracji środowisk turystycznych.

Szczegółowy opis, oraz informacja o tym jakie projekty mogą się do nich zaliczać, można znaleźć tutaj

Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, które wśród swoich celów statutowych mają zadania związane z turystyką i krajoznawstwem.

Dokumenty „Do pobrania tutaj” należy złożyć w terminie od 16 stycznia do 06 lutego2018 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedziny turystyki w 2018 r. pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków. Uwaga – decyduje data wpływu do urzędu!

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku województwo małopolskie w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” dofinansowała  43 projekty na łączną kwotę 1 722 038 zł.

Źródło: Departament Turystyki i Sportu/Redakcja Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...