Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
access_time 2018-01-27 06:00:00
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie pod koniec ubiegłego roku wszczął postępowanie na „Kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”, zapraszając firmy do składania ofert przetargowych.

Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 w km projektowym 108+090 – 115+008, przerwanych w październiku 2017 r.
„Miejmy nadzieję, że Generalna Dyrekcja, już dopilnuje tych prac i przebiegu przetargu tak aby na wiosnę zostały rozpoczęte i z powodzeniem były kontynuowane, a czas zakończenia był wcześniejszy niż poprzednio deklarowany” – mówi Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Nowy wykonawca, który będzie niebawem wyłoniony, będzie miał za zadania dokończenie budowy jednojezdniowej drogi o długości ok 7 km, wiaduktów, mostów, przepustów, murów oporowych, i innych inwestycji towarzyszących.

18 stycznia br. odbyła się wizja lokalna na placu budowy obwodnicy w Dąbrowie Tarnowskiej, wszystkich zainteresowanych wykonawców. Według zapewnień GDDKiA termin budowy dąbrowskiej obwodnicy nie powinien się wydłużyć bardziej niż o pół roku w stosunku od pierwotnie planowanego, co oznacza, że przejedziemy nią przed końcem 2019 roku.
Jak czytamy w ogłoszeniu przetargowym podstawą wykonania zadania jest podstawowa (pierwotna) dokumentacja projektowa, inwentaryzacja określająca stan zaawansowania robót, dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką oraz dokumentacja dotycząca zmian.

Komentarze...