Policja kontroluje przejścia dla pieszych
access_time 2018-01-28 06:00:00
Komisariat Policji Tarnów Centrum informuje, że na terenie gminy Tarnów prowadzone są działania prewencyjne w rejonie przejść dla pieszych.

W ramach „Planu Działania Priorytetowego”, w  okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku systematycznymi kontrolami policyjnych patroli objęty został rejon przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej, przecinającego drogę powiatową. Natomiast w okresie do 30 stycznia 2018 przejście dla pieszych przecinające drogę wojewódzką w pobliżu szkoły w Porębie Radlnej.

Celem działań jest rozpoznanie i wyeliminowanie zjawiska do poziomu satysfakcjonującego lokalną społeczność, poprzez zminimalizowanie negatywnego zachowania kierowców wobec pieszych. Policjanci szczególną uwagę przykładają do wykroczeń drogowych takich jak nieustępowanie przez pojazdy pierwszeństwa pieszym znajdujących się na przejściu, naruszenie obowiązku korzystania z przejścia dla pieszych przy przechodzeniu przez jezdnię, naruszenie przez pieszych obowiązku korzystania z chodnika.

Komentarze...