Unijne wsparcie na rzecz lepszego zdrowia pracowników
access_time 2018-01-25 06:27:00
Już tylko do 5 lutego br. można ubiegać się o środki na profilaktykę i rehabilitację osób, które z powodu choroby mają trudności z wykonywaniem pracy zawodowej lub utraciły do niej zdolność. Na realizację zwycięskich projektów zarząd województwa chce przeznaczyć blisko 8 mln zł.

Jedną z największych wartości Małopolski są jej mieszkańcy. Ambitni, przedsiębiorczy, a przede wszystkim znakomicie wykształceni. Są też cenionymi specjalistami na rynku pracy. Ich doświadczenie musimy wykorzystać jak najlepiej, stąd nasze wsparcie do rehabilitacji osób, które cierpią na choroby zawodowe. W ten sposób chcemy ułatwić im powrót do pełni zdrowia, a w efekcie ponowne podjęcie pracy – przekonuje wicemarszałek Stanisław Sorys, który w zarządzie województwa odpowiada za rynek pracy i wdrażanie regionalnego programu operacyjnego.

W trwającym konkursie publiczne lub prywatne podmioty lecznicze mogą starać się o środki na realizację jednego z dwóch regionalnych programów zdrowotnych:

  • na profilaktykę i rehabilitację osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej,
  • lub na organizację zajęć rehabilitacji ruchowej, w celu zapobiegania utracie zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat.

Na realizację projektu można otrzymać dofinansowanie w wysokości 95% wydatków kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu e-RPOnajpóźniej do poniedziałku, 5 lutego 2018 roku, do godz. 15.00. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018 r.

Szczegóły dotyczące naboru, regulamin oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie RPO WM 2014-2020.

(źródło: Biuro Prasowe UMWM)

Komentarze...