Instytut Węgierski jednak w Warszawie
access_time 2018-02-16 04:17:00
Senatorowie, nie dopuszczając do głosowania poprawek w ustawie o Instytucie Współpracy Polsko – Węgierskiej zdecydowali, że siedziba placówki będzie się mieścić w Warszawie.

O zlokalizowanie instytutu w Tarnowie, „najbardziej węgierskim z polskich miast”, zabiegał prezydent Roman Ciepiela, wspierany przez mieszkańców Tarnowa, przedstawicieli tarnowskich instytucji oraz węgierskich miast partnerskich i parlamentarzystów z rożnych stron sceny politycznej. - Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali Tarnów. To pokazuje, że wspólne działanie na rzecz naszego miasta łączy ponad podziałami – podkreśla prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka będzie się zajmował pogłębianiem polsko – węgierskiej współpracy w dziedzinach takich jak nauka, innowacje, kultura i sport. 

Przypomnijmy – po tym, jak prezydent Tarnowa na posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w Warszawie przedstawił argumenty, przemawiające za Tarnowem, nawiązujące zarówno do historii, jak i współczesności miasta, senator Czesław Ryszka (PiS) zgłosił do ustawy o instytucie poprawkę, zgodnie z którą siedziba placówki miała znaleźć się w Tarnowie. Z kolei podczas dzisiejszych obrad Senatu sprawozdawca, senator Jerzy Fedorowicz (PO), również zabiegający o lokalizację instytutu w Tarnowie, przypomniał, że miasto zaproponowało placówce siedzibę w reprezentacyjnym budynku, mieszczącym dziś Pałac Ślubów. Ostatecznie senatorowie zdecydowali jednak, że Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej znajdzie się się w Warszawie. A w najbliższych dniach prezydent Roman Ciepiela odwiedzi węgierskie miasto partnerskie Tarnowa, Veszprem i podziękuje węgierskim przyjaciołom za wsparcie w staraniach o zlokalizowanie siedziby Instytutu w Tarnowie. 

Komentarze...