Gimnazjaliści z woj. małopolskiego zaczęli przygodę z ekonomią
access_time 2018-02-13 12:50:00
O tym, jak efektywnie wykorzystać wolny czas podczas ferii doskonale wiedzą uczniowie 7 szkół z woj. małopolskiego. Zamiast spędzić je przed ekranem komputera czy telewizora zdecydowali się wziąć udział w dodatkowych zajęciach z ekonomii. Z początkiem ferii zimowych ruszył projekt ,,Ferie z ekonomią'', którego organizatorem jest Fundacja Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

I etap ogólnopolskiego projektu ,,Ferie z ekonomią'' będzie realizowany przez jeden tydzień ferii zimowych. Przez ten czas uczniowie zdobędą wiedzę, m.in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznają podstawowe pojęcia, takie jak: popyt, podaż, konkurencja czy patriotyzm gospodarczy. Dzięki udziałowi w zajęciach będą mieli także szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy.

„Ferie z ekonomią'' wyróżnia ciekawa formuła – udział w grach i zabawach ekonomicznych, wizyta u lokalnego przedsiębiorcy i w banku, pozwala młodzieży zdobywać nową wiedzę w atrakcyjny sposób. Zajęcia będą prowadzone przez duet prowadzących – nauczyciel WOS-u oraz student kierunków ekonomicznych, którzy w grudniu 2017 roku wzięli udział w szkoleniu metodycznym, by zapoznać się z założeniami projektu oraz narzędziami i metodami pracy z uczniami.

W projekcie bierze udział 65 szkół z całej Polski. W związku z rozpoczęciem ferii w kolejnych województwach, przystąpią do niego teraz uczniowie 7 szkół z woj. małopolskiego z gmin Biecz, Korzenna, Koszyce, Proszowice, Rzepiennik Strzyżewski, Sułoszowa, Tokarnia oraz uczniowie z 2 szkół z woj. świętokrzyskiego, 4 szkół z woj. lubuskiego, 5 szkół z woj. wielkopolskiego i 8 szkół z woj. kujawsko-pomorskiego.

Przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali w II semestrze roku szkolnego podczas przygotowania pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy. Autorzy 20 najlepszych prac w nagrodę będą mogli odwiedzić Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i wziąć udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

Ekonomia to dziedzina, której znajomość jest niezwykle ważna w codziennym życiu, a orientacja w narzędziach finansowych i bankowych jest niezbędnym elementem funkcjonowania we współczesnym świecie. Udział w projekcie "Ferie z ekonomią" to nie tylko okazja, aby poznać zasady działania banków, plusów i minusów własnej działalności gospodarczej czy prowadzenia rodzinnego budżetu. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież zdobywa bowiem kluczowe umiejętności, takie jak: postawa przedsiębiorcza, inicjatywność, zaradność, niezbędną wiedzę ekonomiczną i społeczną oraz związane z nimi kompetencje obywatelskie. Pomogą im one już w niedalekiej przeszłości w funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym, kiedy będą kontynuowali swoją naukę w szkołach średnich, z dala od miejsca swojego zamieszkania – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

,,Ferie z ekonomią'' to projekt adresowany w roku szkolnym 2017/18 do uczniów klas II i III gimnazjum, a w kolejnych latach, do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, w ramach, którego uczniowie będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. W projekcie, który potrwa do czerwca 2018 roku, weźmie udział prawie 1000 uczniów z 65 szkół w całej Polsce.

„Ferie z Ekonomią” to wynik doświadczeń Fundacji, która przez ostatnie 6 lat realizowała program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto". Stanowił on uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. W programie wzięło udział ponad 10 tysięcy uczniów z gimnazjów położonych na terenach wiejskich w całej Polsce. Nowy projekt zyskał ulepszoną formułę oraz materiały dostosowane do nowej podstawy programowej oraz nowej grupy uczestników, jakimi będą uczniowie szkół podstawowych.

Więcej informacji o projekcie: www.feriezekonomia.pl

Województwo

Gmina

Szkoła

Termin

małopolskie

Biecz

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby

12-16.02.2018

 

małopolskie

 

Korzenna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej

 

12-16.02.2018

małopolskie

Koszyce

Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Koszycach

 

12-16.02.2018

małopolskie

Proszowice

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Kościelcu

 

12-16.02.2018

małopolskie

Rzepiennik Strzyżewski

Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim

 

12-16.02.2018

małopolskie

Sułoszowa

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II z oddziałami gimnazjalnymi

19-23.02.2018

małopolskie

Tokarnia

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

12-16.02.2018

Komentarze...