Kongres Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie
access_time 2018-03-14 03:34:00
Polska jest krajem głębokiego deficytu kompetencji cyfrowych, dotykającego tak osób dorosłych, jak i - o czym rzadko się mówi - młodej części społeczeństwa. 9 mln osób po 50-tym roku życia to osoby wykluczone cyfrowo. W rankingach europejskich zajmujemy dalekie 24 miejsce na 28 krajów członkowskich UE. Podstawowe kompetencje cyfrowe ma w Polsce tylko 44 proc. polskiego społeczeństwa. O tych i innych współczesnych wyzwaniach będą dyskutować w Tarnowie 14-15 marca br. uczestnicy pierwszego w Polsce KONGRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH.
- W Polsce wydajemy się zapominać, że innowacyjnej gospodarki i Przemysłu 4.0 nie rozwiną nam osoby o niskich kompetencjach cyfrowych. Tymczasem ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnia ponadpodstawowa nie tylko nie absorbują globalnych zdobyczy współczesnej dydaktyki cyfrowej i realizuje swoją codzienną misję właściwie poza Internetem, ale - w drugiej dekadzie XXI wieku, w świecie SpaceXu, Tesli i Google, nie przekracza mentalnie granicy podręcznika i zeszytu – podkreśla Krzysztof Głomb - pomysłodawca Kongresu, na co dzień prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, organizatora konferencji.
 
W kongresie weźmie udział blisko 200 ekspertów edukacji cyfrowej, przedstawicieli firm sektora IT, metodyków, twórców projektów szkoleniowych, nauczyciele a także liczni nauczyciele akademiccy oraz badacze problemów edukacji cyfrowych w Polsce. Na konferencję złoży się 20 wystąpień, podsumowujących wyniki badań oraz zawierających propozycję konkretnych rozwiązań naprawczych, a także 5 dyskusji w modelu World Cafe. Kongres rozpocznie prace nad raportem - „białą księgą” edukacji cyfrowej, którą opracuje zespół ekspertów powołany w Tarnowie. Program konferencji znaleźć można w serwisie: https://kometa.edu.pl/artykuly/8,program-kongresu-kompetencji-cyfrowych-2018-dyskusje-world-cafe.
 
Tarnowski kongres, odbywający się w Centrum Sztuki Mościce, jest pierwszym spotkaniem Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ (https://kometa.edu.pl/), która rozwija się z inicjatywy Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – lidera edukacji cyfrowej w Polsce. – Wśród specjalistów dominuje przekonanie, że bez fundamentalnych zmian w aktywności podmiotów publicznych – władz, oświaty, uczelni wyższych, ale i firm sektora IT, w krótkim czasie Polska znajdzie się na marginesie zmian umożliwiających nowoczesny rozwój kraju, porównywalny z trendami globalnymi - podkreśla Głomb. To nie czarnowidztwo, to realna ocena specjalistów, poparta wynikami badań z ostatnich lat. Tworzona sieć będzie integrować środowisko ekspertów i praktyków, którym bliskie jest myślenie i działanie na rzecz zmiany takiego stanu rzeczy. Jest partnerami są m.in. DeLAb Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Fundacja Digital Poland, e-mentor - Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, EPALE – platforma edukacji dorosłych UE oraz tarnowskie radio RDN.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A