Pracownicy po 50-tce mile widziani
access_time 2018-03-17 05:02:00
Jak pokazują wyniki badania Barometr zawodów 2018, w Polsce zaczyna brakować „rąk do pracy”, a napływ pracowników z zagranicy nie jest w stanie wypełnić luki na rynku, spowodowanej między innymi starzeniem się społeczeństwa.

Jednym ze sposobów, aby ograniczyć niedobory kadrowe, jest zwiększenie zatrudnienia w grupie osób dojrzałych, inwestowanie w szkolenia starszych pracowników oraz zatrudnienie na część etatu, co sprzyja dłuższej aktywności zawodowej osób po 50. roku życia.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A