Historie tarnowskich bohaterów nagrodzone w Krakowie
access_time 2018-03-14 07:08:00
Młodzi Tarnowianie, uczniowie Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie – Zofia Żak i Tomasz Sempek zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” na szczeblu wojewódzkim. Uczniowie II klasy tarnowskiego gimnazjum zostali nagrodzeni w kategorii krótkich form filmowych przygotowanych pod opieką nauczyciela historii Mateusza Michalskiego.

Główną ideą konkursu jest przywracanie pamięci o niezłomnych bohaterach antykomunistycznego podziemia, którzy ponieśli tragiczną śmierć w obronie suwerennej ojczyzny. Uczestnicy z całej Polski podzieleni na odpowiednie grupy wiekowe, nadsyłali swe prace wykonywane w kategoriach: literackiej, plastycznej oraz multimedialnej.

Zofia Żak w tegorocznej edycji konkursu została nagrodzona za film „Po warstwą gruzu i ziemi… Polska”, który przybliżał postać tarnowskiego Niezłomnego Antoniego Trzepli ps. „Krakus”. Młoda Tarnowianka jest laureatką poprzedniej edycji konkursu, w której zwyciężyła w ogólnopolskim finale imprezy filmem „Śladami wielkiego honoru”. Tomasz Sempek, na co dzień uczeń II klasy tarnowskiego gimnazjum, wystąpił w konkursie po raz pierwszy z filmem „Dwa życiorysy niedokończone”, przybliżającym dwójkę młodych tarnowian zamordowanych przez komunistów: harcerza Tadeusza Beresia oraz Franciszka Solarza ps. „Puszczyk”.

Nagrodzeni uczniowie należą do Klubu Historycznego im. płk. Łukasza Cieplińskiego działającego w Tarnowie dzięki staraniom Mateusza Michalskiego. Myślą przewodnią Klubu jest kształtowanie wśród młodzieży postaw społecznych i patriotycznych poprzez szereg wspólnych projektów oraz podejmowanych inicjatyw. Należą do nich zwłaszcza: tworzenie filmów dydaktycznych i dokumentalnych, mających na celu popularyzację historii Polski XIX i XX wieku oraz troska o zachowanie miejsc pamięci związanych z historią Polski.

Działania Klubu Historycznego im. płk. Łukasza Cieplińskiego można śledzić pod adresem https://www.facebook.com/klub.historyczny.tarnow/

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A