Małopolska skutecznie walczy o czyste powietrze
access_time 2018-04-13 16:25:00
Wprowadzenie uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski, realizacja projektu zintegrowanego LIFE, wymiana przestarzałych pieców czy rozwój niskoemisyjnego transportu – to główne działania prowadzone w województwie z myślą o poprawie jakości powietrza. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła te działania, doceniając przede wszystkim wprowadzenie spójnych przepisów określających kroki, jakie należy podjąć, by do 2023 roku osiągnąć rekomendowane poziomy pyłów zawieszonych w powietrzu.

Zdajemy sobie sprawę, że Małopolska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Europie. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw, które pozwalają nam zmieniać te niechlubne statystyki. Prowadzone przez nas antysmogowe działania zostały docenione przez Najwyższą Izbę Kontroli, która przyznała nam maksymalną ocenę w naszej walce o czyste powietrze. Warto dodać, że z regionalnego programu operacyjnego na działania proekologiczne przeznaczyliśmy aż 420 mln euro – mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.

Obie uchwały antysmogowe dla Małopolski i Krakowa, które weszły w życie 1 lipca 2017 roku wprowadzają całkowity zakaz spalania najgorszej jakości węgla oraz mokrego drewna i biomasy w piecach i kominkach. Dodatkowo uchwała dla całego regionu określa rodzaje kotłów, które są dopuszczone do użycia.

Wśród wprowadzonych przez województwo działań, oprócz uchwał antysmogowych, Małopolska dofinansowuje prowadzoną na szeroką skalę termomodernizację budynków, wymianę przestarzałych pieców, a także udziela dopłat do instalacji OZE. Ponadto stawia na rozwój ekologicznego transportu – kupuje ekologiczne autobusy, buduje węzły przesiadkowe i parkingi Park&Ride.

(Biuro Prasowe UMWM)

Uzupełnieniem działań podejmowanych przez samorząd województwa jest wdrożony projekt zintegrowany LIFE. Angażuje on 62 partnerów, a w 55 małopolskich gminach pracuje 60 ekodoradców. Przez półtora roku swojej pracy ekodoradcy udzielili pomocy i porad 457 tys. mieszkańców, a także zorganizowali 1957 spotkań z udziałem 77 tys. uczestników. Ponadto wykonali badania termowizyjne dla 2954 budynków, przeprowadzili 1627 kontroli palenisk, a także przygotowali 173 wnioski o dofinansowanie projektów. Budżet całego projektu wynosił ponad 72 mln zł, z czego 42 mln zł stanowiły środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas konferencji odbywającej się w Krakowie, poświęconej energooszczędnemu budownictwu, marszałek Jacek Krupa podsumował proekologiczne działania Małopolski, które służą poprawie jakości powietrza w całym regionie.

Komentarze...