Radni uhonorowali tarnowskiech bohaterów Niepodległości sprzed wieku
access_time 2018-03-27 05:22:00
Tarnowska Rada Miejska podjęła uchwałę, upamiętniającą postaci, związane z walką o niepodległość w Tarnowie i wydarzenia z 1918 roku. - To wyjątkowa uchwała. Mamy szczególną okazję, żeby w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości zaakcentować rolę, jaką w procesie dochodzenia do niej odegrali rajcy i mieszkańcy Tarnowa - podkreślał przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Pagacz.

Uchwała w sprawie setnej rocznicy wydarzeń z roku 1918 roku oraz upamiętnienia postaci, związanych z walką o niepodległość w Tarnowie ma przypomnieć niezwykłą rolę, jaką nasze miasto odegrało w dziele odzyskania i obrony niepodległości, a także podkreślić znaczenie wydarzeń, dzięki którym Tarnów stał się „Pierwszym Niepodległym”.

Uchwała przypomina między innymi, że sto lat temu, 17 stycznia, tarnowscy radni podjęli tak zwaną tarnowską rezolucję niepodległościową, zapowiadającą niepodległe, suwerenne państwo polskie. Rada Miejska w Tarnowie oddała hołd autorom tego aktu, w tym – jego inicjatorowi, profesorowi II Gimnazjum, Kazimierzowi Wojciechowskiemu.

W uchwale wspomniana jest też wielka patriotyczna manifestacja, która odbyła się w Tarnowie 18 lutego 1918 roku, w której uczestniczyć mogło nawet 25 tysięcy osób oraz październikowy pochód patriotyczny po ogłoszeniu manifestu niepodległościowego przez Radę Regencyjną, a także przemianowanie nazwy głównego miejskiego traktu, ulicy Krakowskiej na ulicę Niepodległości.

Nazwa obowiązywała aż do faktycznego odzyskania polskiej państwowości. W podjętej wczoraj uchwale tarnowscy radni wyrazili również wdzięczność swoim poprzednikom sprzed wieku, z burmistrzem Tadeuszem Tertilem na czele i oddali hołd wszystkim mieszkańcom Tarnowa i regionu, którzy na przestrzeni ostatnich stu lat wielokrotnie włączali się w działalność na rzecz polskiej niepodległości i stawali w jej obronie.

Podjęta uchwała ma też na celu mobilizację i aktywizację działań władz Tarnowa w zakresie przygotowania programu obchodów i jego realizację w jubileuszowym, 2018 roku. Uchwała zwraca również uwagę na to, że po jubileuszowych obchodach w mieście powinny pozostać trwałe ślady pamięci o przeszłości, w tym Tarnowski Szlak Niepodległości.

Uchwała w sprawie uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości została przyjęta jednogłośnie.

W odrębnej uchwale Rada Miejska w Tarnowie powołała również siedmioosobowy komitet organizacyjny Święta Miasta Tarnowa – Pierwsze Niepodległe – Dzień Pamięci o Zwycięskim Zrywie Niepodległościowym w Tarnowie. Komitet ma za zadanie między innymi co roku przygotować i przyjąć program obchodów Święta Miasta Tarnowa – Pierwsze Niepodległe. W skład komitetu weszli: prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Ryszard Pagacz, Marcin Sobczyk, Anna Krakowska, Andrzej Olejnik, Wojciech Sypek i Maria Żychowska.

Komentarze...