Mieczysław Korczak Honorowym Obywatelem Tarnowa
access_time 2018-03-27 05:33:00
Rada Miejska w Tarnowie zdecydowała o nadaniu Mieczysławowi Korczakowi, pułkownikowi Armii Krajowej i znanemu tarnowskiemu lekarzowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa.

Mieczysław Korczak jest lekarzem stomatologiem, inicjatorem tworzenia gabinetów dentystycznych w tarnowskich szkołach. Urodził się w 1921 roku w Połańcu, w wieku 14 lat wraz z całą rodziną przeprowadził się do Warszawy. Od szesnastego roku życia pracował w gabinecie stomatologicznym znanego warszawskiego lekarza, doktora Stolarskiego, który odkrył w nim duży talent.

Zdobyte w Warszawie umiejętności przydały się młodemu Mieczysławowi, gdy wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”, działającego na terenie ziemi kieleckiej i Podkarpacia. W oddziale nosił pseudonimy „Dentysta” i „Zagorzujko”. W czasie wojny był ścigany przez gestapo, a następnie przez NKWD i UB. Trzy razy był aresztowany przez komunistów, przesłuchiwany i torturowany.

Po wojnie ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w Łodzi, a od 1951 roku mieszkał wraz z żoną Janiną i trójką dzieci w Tarnowie. Przez 10 lat pracował w ośrodku zdrowia w Mościcach, później kierował powiatową i wojewódzką poradnią stomatologiczną w Tarnowie. Był też wojewódzkim i krajowym specjalistą z dziedziny chirurgii stomatologicznej, brał czynny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Założył szkolne gabinety stomatologiczne w większości szkół w Tarnowie i w regionie tarnowskim. Po latach jego działalność wojenna i zawodowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim AK, Zasłużony dla Miasta Tarnowa, Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej oraz Medalem Pro Patria. Mieczysław Korczak jest również honorowym obywatelem rodzinnego Połańca.

O nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa pułkownikowi Mieczysławowi Korczakowi wspólnie wnioskowali prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela i Ryszard Pagacz, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. W złożonym wniosku podkreślili, że pułkownik ma za sobą bohaterską wojenną przeszłość i że jest wspaniałym lekarzem, wrażliwym na potrzeby ludzi i szanowanym przez wszystkich tarnowian a jego postawa może być wzorem patriotyzmu dla młodych pokoleń.

Za nadaniem Mieczysławowi Korczakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa radni zagłosowali jednogłośnie.

Komentarze...