Budżet Obywatelski 2018 - ruszyła batalia o pieniądze
access_time 2018-04-03 13:19:00
Można już zgłaszać projekty do kolejnej, siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy zdecydują o tym, jak wydać dwa miliony sto tysięcy złotych z miejskiego budżetu.

Zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego 2019 na zgłaszanie projektów będzie czas do 30 kwietnia. 2 maja rozpocznie się ich weryfikacja i ocena, prowadzona przez pracowników właściwych merytorycznie jednostek Urzędu Miasta Tarnowa lub Gminy Miasta Tarnowa, które pozwolą oszacować możliwość realizacji projektów.

Ocenianie zgłoszeń potrwa do 21 maja, a do 30 maja czas na wydanie opinii o projektach będzie miała Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Ogłoszenie listy projektów, które zostały dopuszczone do głosowania i wykazu punktów, w których można będzie oddać głos, nastąpi 1 czerwca.

Podobnie jak w latach ubiegłych, projekty do Budżetu Obywatelskiego 2019 mogą składać mieszkańcy Tarnowa, którzy w dniu zgłoszenia projektu są ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa. Konieczne jest zebranie co najmniej stu podpisów mieszkańców, popierających pomysł, a formularz, na którym należy zgłosić projekt, można znaleźć w załączniku poniżej.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibach Urzędu Miasta Tarnowa: przy ulicy Nowej 4 i przy ulicy Mickiewicza 2 lub wysłać pocztą. Tak jak w roku ubiegłym, urzędnicy będą w razie potrzeby służyć autorom projektów informacjami, dotyczącymi między innymi możliwości realizacji, lokalizacji lub kosztów projektów.

Regulamin tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mówi również, że koszty muszą się zamknąć w przedziale od stu do pięciuset tysięcy złotych. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji potrwa od 18 do 27 czerwca i będzie – wzorem lat ubiegłych – odbywać się tylko drogą elektroniczną. Urząd Miasta Tarnowa zapewni wszystkim potrzebującym techniczną pomoc w oddaniu głosu.

Listę projektów, które mieszkańcy wybiorą w głosowaniu, poznamy 29 czerwca.

Przypomnijmy, w 2017 roku tarnowianie wybrali pięć spośród 17 projektów. Zwycięskie projekty, które mają zostać zrealizowane w bieżącym roku to: Strefa Rekreacji Terlikówka, prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Strusina, fontanna dla Parku Sanguszków i plaża miejska nad Wątokiem przy ulicy Południowej. Przeznaczonych na nie zostało 2 108 307 (dwa miliony sto osiem tysięcy trzysta siedem) złotych z miejskiego budżetu.

Komentarze...