V Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – Naukowa Konferencja Medyczna w Dąbrowie Tarnowskiej
access_time 2018-04-20 08:27:00
Zakończone sukcesem, odbyły się tym razem – a być może stanie się to już wdzięczną tradycją – w pięknym wnętrzu Ośrodka Spotkania Kultur w synagodze. Poświęcono je aktualnemu zagadnieniu medycznemu: Choroby cywilizacyjne w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu. I jak można się było przekonać, do równie chlubnej tradycji przeszedł dwudniowy cykl tego przedsięwzięcia, stanowiący połączenie praktyki medycznej (zwłaszcza z zakresu ratownictwa medycznego) z teorią i najnowszymi wynikami badań.

Stąd to wyjątkowe na polską skalę przedsięwzięcie łączące, w pięknym entourageu synagogi, doświadczenie i wiedzę najsławniejszych i najwybitniejszych polskich klinicystów, z doświadczeniem i codzienną pracą lekarzy praktyków. Tak jak synagoga (Ośrodek Spotkania Kultur) łączy ze sobą nierozdzielnie dwie kultury, splatające się ściśle na przełomie wieków, tak praktykę, doświadczenie i wiedzę medyczną łączą coroczne już spotkania kliniczne w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkania unikatowe, gdyż organizowane w mniejszej miejscowości, która – jak zaznaczył Andrzej Kosiniak-Kamysz – choć nie jest sercem województwa, odegrała wyjątkową rolę historyczną i ma nawet wyjątkowe miejsce w sercach wielu prelegentów w jakiś sposób złączonych z tym miastem – za sprawą więzów rodzinnych, bądź corocznego uczestnictwa w DSK. O tym, że tegoroczne Spotkania Kliniczne zwieńczył sukces, niech świadczy wypełniona po brzegi główna sala synagogi i końcowe pytania uczestników o przyszłoroczną konferencję naukową.
Tradycyjne kwietniowe spotkania naukowe w Dąbrowie Tarnowskiej są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób niezwiązanych bezpośrednio z medycyną – możemy przeczytać we stępie prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusza Koteli do informatora tegorocznych Spotkań Klinicznych. Nie trzeba nikogo przekonywać, że ten niezwykły – już dwudniowy cykl – konferencji naukowych wszedł na trwałe do kalendarza znaczących imprez w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pierwsza edycja (5 kwietnia 2014) poświęcona była Starzeniu się i niepełnosprawności – wyzwaniu dla ochrony zdrowia, druga (11 kwietnia 2015) – Chorobom nowotworowym – codziennemu wyzwaniu lekarzy praktyków, trzecia (16 kwietnia 2016) – Zdrowiu dziecka – interdyscyplinarnemu wyzwaniu lekarzy praktyków, czwarta (7 – 8 kwietnia 2017) – Stanom nagłym w codziennej pracy lekarzy praktyków.

Kwietniowe ogólnopolskie Spotkania Kliniczne organizuje Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, której fundatorem jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, a był również – śp. ks. Abp. Zygmunt Zimowski. W zarządzie Fundacji działa prezes – lek. med. Norbert Kopeć, wiceprezes – dr n. med. Michał Surynt i Krzysztof Orwat – członek zarządu – zasłużony dla konferencji oraz Fundacji i doceniony przez prof. Kotelę za organizacyjne przygotowanie już kolejnej kwietniowej Naukowej Konferencji Medycznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Współorganizatorami Spotkań Klinicznych są również: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe, dąbrowskie Koło Polskiego Towarzystwa Medycznego oraz Biuro Doradczo – Usługowe Andrzeja Dziedzica.
Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Patronat naukowy nad konferencją sprawowali: prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, prof. nzw. dr hab. n. med. Marianna Janion, prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska, prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, prof. dr hab. Tomasz Szczepański, dr n. med. doc. Elżbieta Cipora, dr hab. inż. Jadwiga Laska. Zaś patronat honorowy objęli: ks. Bp dr Andrzej Jeż, dr hab. Stanisław Sorys, Krzysztof Kaczmarski, Tadeusz Kwiatkowski, dr n. med. Antoni Sydor, lek. med. Tomasz Kozioł, dr n. med. Marcin Maruszewski, dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, Anna Czech, lek. med. Marcin Kuta, lek. med. Roman Bartuś, Leszek Kwaśniewski, Łukasz Węgrzyn, lek. med. Bernadetta Ostręga-Dudek.

W skład komitetu organizacyjnego tegorocznych Spotkań Klinicznych weszli: prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, Agnieszka Anioł-Głuszek, Andrzej Dziedzic, lek. med. Norbert Kopeć, dr n. o zdr. Maria Mika, dr n. o zdr. Marcin Mikos, Krzysztof Orwat, lek. med. Bernadetta Ostręga-Dudek, Tadeusz Rzońca, Mariola Smolorz, Bogdan Sosin, dr n. med. Michał Surynt.

Pierwszy dzień konferencji (piątek, 13 kwietnia 2018) poświęcono pokazom i ćwiczeniom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacji zaistnienia stanów nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) i zasad użycia automatycznego defibrylatora (AED). Tu swój największy udział mieli niezawodni ratownicy medyczni, ale także Strażacy i Policjanci.

Drugi dzień to już ścisła konferencja naukowa.
– Witam Państwa na corocznych, jubileuszowych piątych Spotkaniach Klinicznych. Z inicjatywy śp. JE ks. Abp Zygmunta Zimowskiego i mojej skromniej osoby została powołana Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, która jest corocznym organizatorem konferencji. Tematyka wykładów wiąże się z najbardziej aktualnymi zagadnieniami – chorobami cywilizacyjnymi – powiedział prof. Ireneusz Kotela, który powitał zaproszonych gości i podziękował wszystkim za obecność. Odczytał również dwie noty okolicznościowe od posłów, którzy nie mogli przybyć na Spotkania Kliniczne, gdyż zatrzymały ich obowiązki parlamentarne: Urszuli Augustyn i dr n. med. Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Na początku Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przyznała odznaczenia dla osób zasłużonych dla Powiśla i konferencji. Wśród nich znaleźli się: ks. Bp tarnowski dr Andrzej Jeż, dr n. med. Andrzej Radziszewski – wieloletni ordynator oddziału wewnętrznego dąbrowskiego szpitala (odznaczenie z ubiegłego roku), prof. dr hab. Jadwiga Jośko – Ochojska, naukowiec i prelegentka Dąbrowskich Spotkań Klinicznych od samego ich początku. Wręczono również dyplomy dla lekarzy pracujących ofiarnie na rzecz pacjentów z Powiśla Dąbrowskiego.

Red. Barbara Sroka

Komentarze...