Międzynarodowa wymiana w Tarnowie
access_time 2018-04-26 04:38:00
„Razem przeciw uzależnieniom” to tytuł projektu wymiany młodzieżowej realizowanej w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczyło po 10 młodych osób w wieku 15-20 lat i po 2 liderów z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie oraz organizacji Green Cross Society z Ukrainy.

Projekt trwa od 01.03 do 30.06.2018r., natomiast międzynarodowa wymiana młodzieży odbyła się w dniach 15.04-21.04 2018r w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.

Głównym tematem projektu była profilaktyka uzależnień wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie powielaniu niewłaściwych postaw społecznych. Projekt miał na celu promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, jako jednego z elementów przeciwdziałania uzależnieniom, odnajdywanie swoich pasji i zainteresowań.

- Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od gier i zabaw integracyjnych, mających na celu zaprezentowania siebie, skąd jesteśmy, czym się zajmujemy i co robimy na co dzień. W kolejnym dniu definiowaliśmy uzależnienia. Zarówno Polska grupa jak i Ukraińska grupa, podejmowała temat uzależnień: czym one są, jak postrzegają problem uzależnień młodzi ludzie, a także skąd biorą się uzależnienia - mówią organizatorzy.

Warsztaty z ekspertem dostarczyły uczestnikom projektu konkretną wiedzę, popartą faktami na temat dopalaczy, narkotyków, alkoholu i innych używek. Młodzież zauważyła granicę, pomiędzy korzystaniem z używek a uzależnieniem. Bardzo cenna okazała się przekazywana wiedza, odnośnie skutków zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych, związanych z problemem uzależnień.

Dyskusja dała możliwość wymiany doświadczeń związanych z profilaktyką uzależnień, metodami oraz zakresem pomocy w kraju oraz podzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami

Młodzież poszukując inspiracji do aktywnego spędzania wolnego czasu uczestniczyła w zajęciach sportowych. Próbowali swoich sił na ściance wspinaczkowej, rozegrali mecz koszykówki i piłki nożnej, także wzięli udział w zawodach na torze kartingowym oraz konkursie strzelectwa sportowego. Zajęcia sportowe były okazją do zintegrowania grupy, współpracy, uczciwego współzawodnictwa, komunikacji i zaangażowania. Była to jedna z form spędzania wolnego czasu i wypoczynku.


Pełne wrażeń były również spotkania z ciekawymi osobami z dziedziny sportu. Podczas wymiany międzynarodowej CKiW OHP w Tarnowie gościło znanych sportowców odnoszących znaczące sukcesy zawodowe. Marcina Dzieńskiego i Kacpra Koniecznego. Marcin Dzieński jest wielokrotnym Mistrzem Świata, Europy i Mistrzem Polski we wspinaczce sportowej, który od lat znajduje się w czołówce rankingu Pucharu Świata.

Natomiast Kacper Konieczny odnosi sukcesy w sporcie żużlowym w Unii Tarnów Żużlowa.

Celem spotkań ze znanymi sportowcami było zachęcanie uczestników do uprawiania sportu, poznanie ciekawych ludzi, którzy juz w tak młodym wieku mają na swoim koncie tak wielkie i liczne sukcesy. 

Spacerując ulicami miasta młodzież miała okazję poznać historię Tarnowa, zwiedzić najciekawsze zakątki i ważniejsze miejsca.

Szczególnie w pamięci uczestników zapadły wieczorki kulturowe. Wspólnie spędzali przy ognisku poznając kulturę, tradycje i język partnera. uczyli się zarówno polskich jak i ukraińskich piosenek a także gier i zabaw charakterystycznych dla każdego kraju. chętnie brali udział w grach i zabawach integracyjnych na świeżym powietrzu.

Na zakończenie wymiany zorganizowano uroczyste zakończenie podczas, którego Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Tomasz Stelmach podsumował zrealizowany projekt i wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe upominki, certyfikaty YOUTHPASS oraz imienne zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie.

Komentarze...