W Tarnowie powstanie mural niepodległościowy
access_time 2018-05-30 10:56:00
W tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym wydarzeniem, Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie, już w najbliższych dniach rozpocznie realizację projektu muralu upamiętniającego jedno z ważniejszych wydarzeń historycznych regionu tarnowskiego - Bitwę pod Łowczówkiem 22-25 grudnia 1914 roku.

Mural powstanie na terenie Centrum OHP przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie. 

Mural o wymiarach 2,5 m x 10 m będzie miał na celu uczczenie czynu niepodległościowego, podtrzymanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, promowanie postaw patriotycznych oraz podniesienie wiedzy historycznej młodzieży i mieszkańców Tarnowa.  

W pracach nad zrealizowaniem projektu weźmie udział młodzież z tarnowskiego Ceterum OHP, która jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga szczególnych oddziaływań wychowawczych. Celem realizacji projektu jest niesienie pomocy uczniom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez kształtowanie w nich twórczych postaw wobec otaczającej rzeczywistości, stworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi osobowościowemu i społecznemu. Angażowanie młodzieży w tego typu przedsięwzięcia ma za zadanie zmianę w sferze hierarchii wartości uczniów, wyrównanie szans oraz podniesienie poziomu ich dojrzałości społecznej, emocjonalnej i moralnej.  

Dyrekcja tarnowskiego Centrum usilnie stara się o częściowe dofinansowanie koszów realizacji projektów od sponsorów oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. 

Na zdjęciu poniżej projekt muralu.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A