Przyjdź i wyraź opinię nt. sprzedaży alkoholu
access_time 2018-06-26 06:55:00
Przyjdź na spotkanie i wyraź swoją opinię na temat ograniczenia sprzedaży alkoholu.

Twa publiczna dyskusja nt. ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Jak zawsze w takich tematach zdania mieszkańców są podzielone, dlatego w mieście zostanie zorganizowana otwarta dyskusja nt. projektów uchwał w tym zakresie.

Przypomnijmy, wprowadzane w całym kraju ograniczenia w sprzedaży alkoholu wynikają ze znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl art. art. 12 ust. 4, rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wprowadzone ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godz. 22:00 a godz. 6:00. Nie można jednak wprowadzić zakazu dla konkretnej ulicy czy sklepu.

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela podczas sesji Rady Miejskiej (24 maja) zaproponował, by ograniczyć sprzedaż w godzinach od 24.00 do 6.00. Takie ramy czasowe są jego zdaniem formą kompromisu pomiędzy realizacją celów wynikających z ustawy (ograniczenie dostępu do alkoholu), oczekiwaniami mieszkańców i właścicieli sklepów.

W związku z różnymi opiniami mieszkańców Tarnowa w zakresie ram czasowych ograniczenia sprzedaży alkoholu, przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie Kazimierz Żurowski zainicjował otwarte spotkanie z mieszkańcami poświęcone temu zagadnieniu. Do planowanej na 27 czerwca dyskusji zaproszeni są przedstawiciele rad osiedlowych, przedsiębiorcy oraz zainteresowani tematem mieszkańcy.

Rozmowa będzie dotyczyć trzech projektów uchwał:

  •     w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży;
  •     w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  •     w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Wszyscy zainteresowani mogą proszeni są o przyjście w środę (27 czerwca) o godz.14:30 do Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A