Tarnowska Straż Graniczna zatrzymała trzech Ukraińców
access_time 2018-06-27 07:19:00
Funkcjonariusze Straży Granicznej w Tarnowie zatrzymali na terenie powiatu dąbrowskiego trzech nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy.

W poniedziałek rano funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Tarnowie wszczęli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom w jednej z miejscowości powiatu dąbrowskiego. W jednym z gospodarstw szkółkarskich funkcjonariusze zatrzymali trzech obywateli Ukrainy - jedną kobietę i dwóch mężczyzn. Cudzoziemcy podczas kontroli legalności zatrudnienia nie posiadali zezwolenia na pracę.

W stosunku do zatrzymanych Komendant PSG w Tarnowie wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu przez każde przejście graniczne prawnie dozwolone w terminie 30 dni: dwie z rocznym, a jedną z dwuletnim zakazem wjazdu na terytorium RP.

Dodatkowo jeden z mężczyzn został ukarany mandatem karnym gotówkowym w kwocie 500 zł. z art. 65 § 2 KW z uwagi na fakt, iż utrudniał prowadzenie czynności służbowych, poprzez nieudzielenie funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji dotyczącej zmiany imienia i nazwiska.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono także, że właściciel firmy zatrudniał nielegalnie Ukraińców w charakterze pracowników polowych w szkółce drzew i krzewów.  Naruszył w ten sposób art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - (tj. „kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł. do 30000 zł”). W związku z tym wobec pracodawcy zostanie sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie.

Komentarze...