Tarnów miastem obywatelskim
access_time 2018-07-02 04:49:00
Tarnów znalazł się na 14. miejscu w rankingu „Europolis. Miasta obywatelskie”, przygotowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Ranking jest publikowany od 2015 roku. Obejmuje wszystkie 66 polskich miast na prawach powiatu. Powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: biernej i czynnej aktywności wyborczej, udziału w organizacjach publicznych, zaangażowania mieszkańców w życie publiczne, rozpowszechnienia postaw obywatelskich oraz otwarcia samorządów na obywateli. Tarnów trafił w rankingu do pierwszej dwudziestki, zasługując tym samym na miano jednego z najbardziej obywatelskich miast.  Zajmując 14. pozycję, wyprzedził miasta okoliczne – jak Nowy Sącz, który trafił na 61. miejsce, Krosno z 37. lokatą czy Tarnobrzeg, plasujący się ma 28. pozycji. Za Tarnowem znalazły się także miasta sporo od niego większe, jak Wrocław na miejscu 17., Szczecin na 18., Łódź na 30, i Gdańsk na 41. Autorzy rankingu zwracają uwagę na świetny wynik – 5. miejsce - Tarnowa w podkategorii „postawy obywatelskie”.  Ta podkategoria rankingu opisuje między innymi stopień zaangażowania mieszkańców w dobroczynność, pracę na rzecz lokalnej społeczności, ale też poziom zaufania do sąsiadów czy służb. Tarnowian wyprzedzili pod tym względem jedynie mieszkańcy Sopotu, Rzeszowa, Warszawy i Białegostoku. Szóste miejsce przypadło Tarnowowi w podkategorii „otwartość miasta na obywateli”. Autorzy rankingu wzięli tu pod uwagę  trzy aspekty - wielkość budżetu partycypacyjnego, odsetek mieszkańców potrzebnych do uruchomienia inicjatywy uchwałodawczej oraz liczbę organizowanych co roku przez miasto konsultacji społecznych, zarówno tych obowiązkowych, jak i fakultatywnych. Dwudziestą drugą pozycję zajął Tarnów również w podkategorii „udział w organizacjach publicznych”.  Działalność w organizacjach, stowarzyszeniach, partiach, radach, grupach religijnych, kołach itp. deklaruje 17% mieszkańców.

Komentarze...