Roman Ciepiela bez absolutorium
access_time 2018-06-29 07:13:00
Podczas czwartkowej sesji, Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Tarnowa, Romanowi Ciepieli absolutorium za wykonanie budżetu miasta w 2017 roku. Za przyjęciem ustawy absolutoryjnej głosowało 5 radnych (głównie z PO), 12 było przeciwnych (m.in. z PiS i Naszego Miasta Tarnów), a 4 wstrzymało się od głosu.

W czasie dyskusji pojawiały się różne głosy dotyczące głosowania. Występujący w imieniu klubu radnych „Nasze Miasto Tarnów”, radny Jakub Kwaśny mówił o jego politycznym charakterze. – Raz w roku mamy taką okazję na pewne podsumowania. Tą okazją jest uchwała o udzieleniu bądź nie, absolutorium z wykonania budżetu. To głosowanie siłą rzeczy będzie polityczne. Nie możemy poprzeć uchwały o udzieleniu panu prezydentowi absolutorium, bo tak duże różnice między planem, tym pierwotnym, a wykonaniem, są w tym momencie niedopuszczalne.

Przeciwnego zdania był radny Zbigniew Kajpus z Platformy Obywatelskiej. Powołując się na pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, apelował do radnych: - Mam nadzieję, że w tym roku dyskusja nad udzieleniem prezydentowi absolutorium nie będzie dyskusją polityczną. Chciałbym, aby państwo pochylili się nad tym absolutorium w sposób rzetelny i merytoryczny. Mam nadzieję, że w tym roku nie będziemy używać polityki do udzielenia absolutorium.

Ostatecznie uchwałę absolutoryjną poparło jedynie czworo radnych Platformy Obywatelskiej oraz radny Marek Ciesielczyk. Przeciwko niej głosowali wszyscy obecni na sali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Jakub Kwaśny i Jan Niedojadło, od głosu wstrzymała się natomiast pozostała trójka radnych klubu „Nasze Miasto Tarnów” i Grzegorz Światłowski.

Decyzją tarnowskich radnych nie był zaskoczony prezydent Roman Ciepiela: - Akurat w Tarnowie to nie jest sytuacja nadzwyczajna. Była to bardzo polityczna, żeby nie powiedzieć partyjna decyzja. Nie było żadnych argumentów za nieudzieleniem absolutorium. Komisja Rewizyjna, złożona zresztą głównie z opozycji, zawnioskowała o absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Wszystkie ciała kolegialne, które pracują dla Rady, dla miasta, dla naszych publicznych tarnowskich spraw, zawnioskowały pozytywną opinię wykonania różnych zadań publicznych. Na trzy miesiące przed wyborami, decyzja o nieudzieleniu absolutorium wydaje się raczej być rozpoczęciem kampanii wyborczej niż rzetelną oceną. Szkoda, że radnych nie stać było na to, żeby dokonać takiej oceny.

Fot. A.Gawle/ tarnow.pl

Komentarze...