Samorząd Lisiej Góry pomoże pozbyć się azbestu
access_time 2018-07-31 05:11:00
Wójt Gminy Lisia Góra informuje mieszkańców że wzorem lat ubiegłych planowana jest zbiórka i wywóz wyrobów azbestowych.

Osoby posiadające takie wyroby proszone są o ich zgłoszenie na drukach które można pobrać w UG Lisia Góra pok. 3 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra ug@lisiagora.pl zakładka zbiórka azbestu na terenie gminy. Gmina bezpłatnie przy pomocy wyspecjalizowanej firmy dokona odbioru wyrobów i ich utylizacji. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 17 sierpnia 2018 r. Odbiór wyrobów azbestowych planowany jest we wrześniu 2018 r.

Sprawę prowadzi Józef Masło pok. nr 3 tel. 14/6784-678 wew. 117, e-mail: rolnictwo@lisiagora.pl

Komentarze...