Będą zmiany w dawnej strefie Azotów
access_time 2018-09-13 04:47:00
Podczas wczorajszej sesji Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych (dziś Grupa Azoty). Plan dopuszcza głównie budownictwo mieszkaniowe i przeznaczone pod drobne usługi, sankcjonuje też działalność istniejącej już na tym terenie firmy usługowej.

Przyjęta przez radnych zmiana planu obejmuje trzy obszary: w rejonie ulic Chemicznej, Azotowej, Dunajcowej, Turystycznej, Witosa, rejon ulicy Czajki oraz obszar położony przy ulicy Czystej w pobliżu oczyszczalni ścieków. Obowiązujący do tej pory plan pochodzi z 2010 roku, jego zmiana była możliwa w związku ze zmianą studium, określającego politykę przestrzenną dla tego obszaru. Proponowaną przez prezydenta zmianę planu oprotestowała część mieszkańców Mościc. Obecny na sesji przedstawiciel mieszkańców argumentował, że siedziby firm usługowych znajdą się zbyt blisko domów, a w przyszłości przedsiębiorstwa mogą zmienić profile swej działalności na bardziej uciążliwe. W imieniu pozostałych protestujących przedstawiciel mieszkańców poprosił radnych o uwzględnienie racji protestujących przeciwko zmianie planów. Radny Jacek Łabno poinformował, że Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych, której przewodniczy, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zmieniającej plan miejscowy. -Na ten plan czeka wielu ludzi. Decyzje planistyczne są trudne, trudno też powiedzieć, czy zakład usługowy uszanuje ograniczenia, czy będzie próbował je obejść, ale musimy wykazać trochę zaufania. Radny Stefan Wrona podkreślał, że wprowadzane zmiany grożą mieszkańcom kłopotami, a to oni są najważniejsi. W odpowiedzi radna Jolanta Żurowska powiedziała, że trzeba brać pod uwagę różne głosy. - Trzeba stworzyć szansę na to, żeby na tych terenach ruszyło budownictwo, podjąć ryzyko i uchwalić plan.

W tej sprawie odbyły się cztery wyłożenia planu. Najwięcej uwag mieszkańcy złożyli do obszaru w rejonie ulic Chemicznej, Azotowej, Dunajcowej, Turystycznej i Witosa. Część z nich została przyjęta, pozostałe radni jednogłośnie odrzucili w głosowaniach podczas sesji. Po przegłosowaniu odrzucenia uwag radni podjęli uchwałę w prawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych.

Komentarze...