Ogromny sukces wakacyjnej akcji "Pierwszy krok w kartingu"
access_time 2018-09-19 12:00:00
W Małopolskim Ośrodku Sportów Motorowych - Torze Speed Race Tarnów podsumowano projekt sportowo-edukacyjny "Pierwszy krok w kartingu", w ramach którego dzieci przedszkolne i młodzież szkolna oraz osoby niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Zajęcia rozpoczęły się pod koniec czerwca i trwały do końca sierpnia. Łączyły tematykę bezpieczeństwa z dobrą zabawą i pasjonującą rywalizacją z wykorzystaniem gokartów.

W tegorocznych zajęciach kartingowych wzięło udział 6000 dzieci i młodzieży. Dodatkowo w ramach zajęć odbyły się szkolenia dotyczące podstawowych zasad ruchu drogowego, jak również pierwszej pomocy przedmedycznej. W projekcie uczestniczyły także dzieci z Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych, specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, MOPS i rodzin wielodzietnych oraz młodzież niepełnosprawna ruchowo, słuchowo i o lekkim upośledzeniu umysłowym oraz autystyczna.

Podczas zajęć przeprowadzono również spotkania profilaktyczne z tarnowskimi policjantami z Wydziału Prewencji i z Wydziału Ruchu Drogowego, w czasie których mundurowi przedstawili zagrożenia, na jakie mogą być narażone dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, na drodze, w internecie, nad wodą a także sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnicy zapoznali się również z podręcznym sprzętem ratowniczym i dowiedzieli się, jak bezpiecznie pomóc tonącemu. W ramach projektu odbyły się też spotkania edukacyjne i profilaktyczne poświęcone szkodliwemu wpływowi alkoholu i substancji psychoaktywnych na zdrowie młodego człowieka.

Projekt finansowany był z budżetu Miasta Tarnowa oraz przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A