Finał projektu „Kuźnia Start-upów”
access_time 2018-09-20 03:57:00
Zakończyła się realizacja projektu „Kuźnia Start-upów”. Został on zwieńczony konferencją podsumowującą, w której uczestniczyło osiem zespołów ze szkół średnich powiatu tarnowskiego: ZSOiZ Ciężkowice, ZSOiZ Gromnik, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, ZSLiT w Wojniczu, ZSP Zakliczyn, ZSP Żabno oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.

Konferencja służyła prezentacji prac i wyborze najlepszych pomysłów na biznes spośród uczestniczących zespołów. Ponadto obecni byli przedstawiciele lidera Projektu - Powiatu Tarnowskiego, a także lokalnych firm i instytucji partnerskich, którzy podzielili się z młodzieżą swoim cennym doświadczeniem oraz zasiedli w komisji oceniającej przedstawione projekty: Borsuque Squad, Centrum Usług Szkoleniowych, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Idea Group, Fundacja Edumocni, Wooden-World oraz Startup Academy.

Punktowane były między innymi umiejętność prezentacji, forma i zawartość merytoryczna prezentacji i oryginalność pomysłu. Prezentowane pomysły na innowacyjny biznes dotyczyły m.in. wirtualnej wypożyczalni narzędzi, alkomatu zintegrowanego z telefonem, firmy wykonującej szeroki wachlarz usług IT, hotel dla zwierząt czy uniwersalny translator. Najlepiej ocenione zostały prace zespołów z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu (I miejsce), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie (II miejsce) oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie (III miejsce).

Projekt miał na celu stymulację rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz poszerzanie wiedzy z tego zakresu wśród nauczycieli przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych i jednostek edukacyjnych o profilu zawodowym Powiatu Tarnowskiego. Realizowany był od 15 maja 2018 roku dzięki dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach „Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich”.

Partnerami operacji byli: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie, a grupą docelową operacji było 48 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 16 nauczycieli z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostki edukacyjnej OHP w Tarnowie z terenu powiatu tarnowskiego. Przedsięwzięcie podzielone było na trzy działania:1 - moduł szkoleń dla nauczycieli przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego (16 osób, po dwie z każdej z 8 uczestniczących placówek); 2 - moduł szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (48 uczniów: osiem sześcioosobowych grup, każda z opiekunem); 3 - konsultacje online.

Szkolenia prowadzone były przez firmę Startup Academy z Warszawy.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A