Prawie 3 miliony dofinansowania na rozbudowę synagogi w Radłowie
access_time 2018-09-21 02:47:00
W Urzędzie Miejskim w Radłowie została podpisana umowa na rozbudowę dawnej synagogi.

W ramach realizowanego zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku synagogi wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury z niezbędną infrastrukturą techniczną” powstanie w latach 2018-2020 nowoczesne Miejskie Centrum Kultury wyposażone m.in. w dużą salę widowiskową, kręgielnie, kino za rogiem czy też kawiarnię.

Wartość realizowanych robót na podstawie podpisanej umowy wynosi 4.894.785,00 zł brutto.

Wartość całego projektu szacowana jest na kwotę 5 420 000 zł zaś dofinasowanie wyniesie prawie 3 000 000  zł.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A