Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice polskich uczniów?
access_time 2018-09-20 14:51:00
Nadejście nowego roku szkolnego to trudny czas dla rodziców dzieci, które chodzą do szkoły lub zaczynają swoją edukację. Zakup wszystkich potrzebnych rzeczy pochłania dużą ilość środków finansowych, których niejednokrotnie brakuje w domowym budżecie. Remedium na ten problem mają być programy rządowe, wspierające uczniów i ich rodziców w rozpoczęciu kolejnego etapu nauki.

Darmowe podręczniki

Kilka lat temu na mocy ustawy szkoły zostały zobowiązane do zapewnienia swoim uczniom darmowych podręczników. Ułatwienie to obejmuje jednak jedynie uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych - w okresie przejściowym. Dzieci mogą używać podręczników przez cały rok szkolny, a po jego zakończeniu powinny oddać je do szkoły.

 Wraz z końcem roku pojawiły się jednak głosy rodziców, które wskazują, że darmowe podręczniki nie są do końca darmowe. W wielu szkołach regulamin mówi, że w przypadku zniszczenia książki, rodzice powinni za nią zapłacić. Chociaż rodzice zapoznali się z tym regulaminem, spora grupa nie kryje oburzenia wymogiem zapłaty za książki. Niektóre szkoły zdają się wykorzystywać ten zapis i rodzice muszą płacić za podręczniki, które nie są wcale zniszczone, a mają, np. jedynie zagięte rogi.

 Wsparcia w postaci darmowych podręczników nie otrzymuje młodzież, która kontynuuje naukę w szkołach średnich. Rodzice muszą więc zakupić podręczniki szkolne we własnym zakresie.

 "Dobry start"

Nowością od 2018 roku jest program rządowy "Dobry start", popularnie nazywany programem 300+. Według jego założeń, każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 20 roku życia (pod warunkiem kontynuacji nauki w szkole, którą rozpoczęło przed ukończeniem 18 lat) będzie otrzymywało od państwa 300 zł na skompletowanie wyprawki szkolnej. Przyznanie tej kwoty nie jest obligatoryjne i następuje na wniosek rodzica. Ci, którzy złożyli wniosek w lipcu lub sierpniu, powinni otrzymać wypłatę świadczenia najpóźniej do końca września. Świadczenie 300+ jest jednorazowe i może być przyznawane co roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że środki z programu "Dobry start" ułatwią dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym edukację na etapie szkoły podstawowej i średniej. Pieniądze, które rodzice mogą wykorzystać na wyprawkę, mają wyrównać szanse uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w szkole. Rozpoczęcie programu 300+ nie oznacza rezygnacji z darmowych podręczników w szkołach podstawowych, dlatego środki mogą zostać przeznaczone na dodatkowe pomoce dydaktyczne lub inne potrzebne dziecku akcesoria.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A