Małopolska Niania - do 8 października można składać wnioski
access_time 2018-09-28 12:10:00
Do 8 października rodzice mogą zgłaszać się do udziału w projekcie „Małopolska Niania 2.0”, który daje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów zatrudnienia niani do opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie i współfinansowany przez Unię Europejską.

Kwota wsparcia może wynieść od 1500 do 2100 złotych na miesiąc. Dofinansowanie jest przyznawane na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Do udziału w projekcie zaproszeni są rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad małym dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice, powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Małopolski. Wnioski o dofinansowanie zatrudnienia niani można składać za pomocą poczty elektronicznej, na adres: niania@rops.krakow.pl, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając zgłoszenie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30 – 070 Kraków lub osobiście pod tym samym adresem w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 – 16.

Przyjmowanie wniosków zakończy się 8 października o godzinie 16. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36, w Punkcie Informacyjnym projektu w siedzibie krakowskiego ROPS lub znaleźć na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.

Poniżej regulamin i wzór wniosku:

Komentarze...