„Polska sto lat niepodległa” - konkurs plastyczny
access_time 2018-10-15 04:00:00
Urząd Miasta Tarnowa organizuje konkurs plastyczny „Polska sto lat niepodległa”. Jego celem jest propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny.

Ideą przedsięwzięcia jest m.in. popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walce narodu o niepodległość, odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, a także o Tarnowie, który odzyskał niepodległość jako pierwsze miasto na ziemiach polskich.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach: klasy IV-VIII szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz „Miasto Tarnów pierwsze niepodległe” (bez podziału na kategorie wiekowe). Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół w Tarnowie, przy czym każda ze szkół może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Prace konkursowe należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa (Rynek 7, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) do środy 7 listopada do godz. 15. Komisja konkursowa dokona wyboru szesnastu najlepszych prac (trzy nagrody i wyróżnienie w każdej kategorii). Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 5 tysięcy złotych oraz dyplomy. Wyniki ogłoszone zostaną do 10 listopada na stronie internetowej www.tarnow.pl, a wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 10 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest poniżej.

Komentarze...