12 listopada dniem wolnym od pracy
access_time 2018-10-25 08:51:00
23 października Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten ustanawia 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. W podległych prezydentowi miasta podmiotach medycznych wizyty i zabiegi odbywać się będą jednak bez zmian.

Zgodnie z art.3a ww. ustawy, świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.

Oznacza to w szczególności, że podległe prezydentowi Tarnowa podmioty lecznicze: Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika, Zespół Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckie Centrum Medyczne będą 12 listopada 2018 r. pracowały normalnie, realizując świadczenia finansowane ze środków publicznych według zaplanowanej kolejności.

Fot. P.Topolski

Komentarze...