Przyznano Nagrody im. Tertila
access_time 2018-10-31 04:34:00
Podczas odbywającej się wczoraj w ratuszu wspólnej, uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego ogłoszone zostały wyniki dwunastej już edycji konkursu o nagrodę im. Tadeusza Tertila na pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

O nagrody tradycyjnie ubiegać mogli się autorzy prac dyplomowych, obronionych w roku akademickim, w którym odbywa się konkurs, będący absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i mieszkający na stałe w Tarnowie lub powiecie tarnowskim. Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska (w przypadku tej ostatniej, oddzielnie oceniano prace z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oddzielnie z pozostałych nauk).

W tym roku w Nagrody im. Tadeusza Tertila otrzymali:

Kategoria: prace magisterskie – obszar nauk humanistyczno-społecznych

Justyna Wojtas, absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie za pracę „Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej przez dzieci ze spektrum autyzmu i sprzężeniami”.

Kategoria: prace magisterskie – obszar nauk techniczno-przyrodniczych

Marlena Sówka, absolwentka Politechniki Rzeszowskiej za pracę „Miejskie bieguny wzrostu – koncepcja urbanistyczna”.

Kategoria: prace licencjackie i inżynierskie

Piotr Derlaga, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie za pracę projektową „Opracowanie identyfikacji wizualnej święta odzyskania niepodległości: Tarnów – pierwszy niepodległy”.

Wyróżniono także:

- Paulinę Bubisz, absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę „Depopulacja i zjawisko «shrinking cities» jako wyzwanie dla polskiej polityki miejskiej na przykładzie miasta Tarnowa”,

- Piotra Boryczkę za pracę „Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania trwałym majątkiem produkcyjnym wg wymagań normy ISO 55001 w przedsiębiorstwie chemicznym”,

- Joannę Baran, absolwentkę Politechniki Krakowskiej za pracę „Galeria Sztuki Współczesnej w Tarnowie-Mościcach. Modernizm Utracony”,

- Edytę Mazur, absolwentkę Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za pracę „Występowanie lekoopornych szczepów «Staphylococcus aureus» i «Escherichia coli» w miejscach użyteczności publicznej jako potencjalny czynnik zagrożenia zdrowia”,

- Edytę Czarną, absolwentkę Politechniki Świętokrzyskiej za pracę „Sacrum – znaczenie – światło. Zespół sakralny w Tarnowie”,

- Konrada Niemca, absolwenta Politechniki Krakowskiej za pracę „Ocena jakości wód cieku Wątok”.

Werdykt odczytał przewodniczący Kapituły, zastępca prezydenta Tarnowa ds. rozwoju gospodarczego, Piotr Augustyński, a nagrody wręczali: prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, starosta powiatu tarnowskiego, Roman Łucarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Ryszard Pagacz oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, Paweł Smoleń.

Fot. P. Topolski

Komentarze...