„Tarnowskie świętowanie niepodległości” - jubileuszowa publikacja
access_time 2018-11-02 07:37:00
Ponad 20 tysięcy osób, w tym głównie uczniów i nauczycieli wzięło udział w trwającym trzy lata miejskim projekcie edukacyjnym „Narodowe Święto Niepodległości”. W ten sposób Tarnów przygotowywał się do świętowania tegorocznej, setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Projekt zainicjowała uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie, podjęta w 2015 roku. Do udziału w konkursie zaproszone zostały szkoły wszystkich szczebli. W pierwszym roku projektu uczniowie przygotowywali prace, poświęcone drogom do niepodległości, w roku kolejnym tematem prac były sylwetki wybitnych, choć czasem zapomnianych tarnowian, którzy walczyli o wolność w latach 1914 – 1918, a w roku ostatnim uczestnicy konkursu skupili się na tematyce świętowania niepodległościowego jubileuszu. Uczniowie pracowali w kilkuosobowych zespołach, wspierani przez nauczycieli. Początkowo projekt koordynowała Danuta Ciszek z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, potem, na kolejne dwa lata, aż do finału, koordynację przejął Mieczysław Czosnyka, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika, badacz historii Tarnowa i regionu tarnowskiego. W efekcie po trzech latach powstała publikacja pod tytułem „Tarnowskie świętowanie niepodległości”, zawierająca zgromadzone w konkursie prace, które miały postać prezentacji multimedialnych, filmów, gazetek, widokówek, fotografii i scenariuszy lekcji. To wyjątkowe w skali kraju wydawnictwo trafiło do uczestników i organizatorów projektu.

Komentarze...