Projekt przyszłorocznego budżetu już gotowy
access_time 2018-11-19 12:11:00
Inwestycje drogowe, komunikacyjne i służące kontynuacji rozwoju miasta znalazły się w projekcie budżetu Tarnowa na 2019 rok. Są wśród nich między innymi: utworzenie kolejnej Strefy Aktywności Gospodarczej, integracja transportu publicznego i przebudowa ulic. - Projekt budżetu jest skonstruowany tak, aby kontynuować realizację rozwojowych celów miasta – podkreśla prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wpisanych zostało ponad 40 inwestycji drogowych na łączną kwotę ponad 116 milionów złotych. Są wśród nich między innymi: przebudowa ulicy Lwowskiej – 32,8 miliona złotych, modernizacja ulicy Elektrycznej,  modernizacja ulic Okrężnej i Braci Saków – 2 miliony oraz integracja transportu publicznego, która usprawni i upłynni przejazd przez miasto – 13,5 miliona złotych. Projekt zawiera też inwestycje sportowe na kwotę 25,5 miliona złotych, wśród których znajdują się: rozpoczęcie przebudowy Stadionu Miejskiego i kontynuacja budowy hali „Jaskółka”, na którą w 2019 roku przeznaczonych zostanie 22,8 miliona. W projekt budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok przyszły zostały też wpisane między innymi: remont płyty  Rynku – 5,5 miliona złotych, kontynuacja rewitalizacji Parku Strzeleckiego – 3,6 miliona i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z budową basenu. Na inwestycje w kulturę i w edukację  przeznaczonych zostanie łącznie blisko 50 milionów złotych. - W 2019 roku będziemy realizować główne zadania inwestycyjne, co do których decyzje zapadły w latach poprzednich. Niemal wszystkie inwestycje były wpisane wcześniej do wieloletniej prognozy finansowej. Zadań inwestycyjnych jest w projekcie budżetu na rok przyszły ponad 120, opiewają na kwotę blisko 220 milionów złotych.

Prognozowane dochody budżetu wyniosą ponad 750 milionów złotych. Na dochody złożą się subwencje z budżetu państwa, w tym subwencja oświatowa w wysokości ponad 197 milionów złotych, dotacje celowe, z których najwyższa, wynosząca ponad 45 milionów złotych przeznaczona jest na sfinansowanie rządowego programu Rodzina 500  Plus, dochody majątkowe oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie ponad 120 milionów złotych. Jednym z ważniejszych  źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego jest podatek od nieruchomości, sięgający blisko 66 procent wpływów miasta Tarnowa z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na rok 2019 został zaplanowany w kwocie 79,5 miliona złotych. Wpływy z podatku od usług transportowych zaplanowano na ponad 1,9 miliona złotych. Prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach CIT i PIT, stanowiących dochód budżetu państwa, wynosi odpowiednio 8,9 miliona i ponad 141 milionów złotych. 92,5 miliona złotych będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych, służących dofinansowaniu między innymi przebudowy ulicy Lwowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73, integracji transportu publicznego w Tarnowie, budowy połączenia węzła autostrady w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej, utworzenia kolejnej takiej strefy, utworzenia Centrum Usług Wspólnych i Tarnowskich Gniazd Inteligentnych Specjalizacji.

Wydatki miasta w 2019 roku nieco przekroczą 864 milionów złotych, w tym wydatki majątkowe aż 218 milionów złotych. Większość wydatków majątkowych posłuży do kontynuacji zadań, podjętych w latach poprzednich, służących głównie zwiększeniu potencjału rozwojowego Tarnowa i poprawie jakości w kluczowych dla mieszkańców dziedzinach, takich jak drogi, komunikacja, transport publiczny czy zdrowie. To między innymi wspomniane już przebudowa Lwowskiej, integracja transportu publicznego, utworzenie kolejnej Strefy Aktywności Gospodarczej, Centrum Usług Wspólnych i Tarnowskich Gniazd Inteligentnych Specjalizacji. Kontynuowana będzie przebudowa hali „Jaskółka” i rewitalizacja Parku Strzeleckiego oraz zadanie pod nazwą „Nowe przestrzenie zdarzeń”, czyli remont placu Kazimierza wraz z przyległymi ulicami i budowa Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ulicy Wałowej. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 113 milionów złotych, a poziom zadłużenia miasta na koniec przyszłego roku przekroczy 519 milionów złotych. Zwiększenie stanu zadłużenia ma posłużyć wyłącznie celom rozwojowym i pozyskiwaniu środków zewnętrznych.  Największą pozycją w strukturze wydatków pozostaje niezmiennie oświata – ponad 307 milionów złotych. Jednak, jak podkreśla prezydent Tarnowa, w trakcie prac nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta pojawiły się nowe okoliczności. - Rząd podjął decyzję o wyraźnym wzroście cen energii elektrycznej. W tym roku wydatkowaliśmy na ten cel około pięciu milionów złotych, w roku przyszłym może to być 10,3 miliona. To podwyżka o skali absolutnie nie odpowiadającej wzrostowi inflacyjnemu, to bardzo duże obciążenie budżetu miasta. Na wsparcie dla rodzin i pomoc społeczną zapisane zostały w projekcie ponad 254 miliony, a na dofinansowanie opieki zdrowotnej - ponad 10 milionów.

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A