Porozumienie w Radzie Miasta
access_time 2018-11-23 08:06:00
Jest porozumienie programowe pomiędzy Koalicją Obywatelską, Nowoczesną i klubem Nasze Miasto Tarnów. W jego efekcie przewodniczącym Rady Miasta został Jakub Kwaśny. Sprawa podziału stanowisk ma zostać uzgodniona do 21 grudnia. Piotr Wójcik z PiS-u został pierwszym wiceprzewodniczącym Rady Miasta, drugim wiceprzewodniczącym wybrano Krzysztofa Janasa z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Marek Ciesielczyk został przewodniczącym komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta.

Dwudziestu pięciu radnych, wybranych do Rady Miejskiej w Tarnowie VIII kadencji złożyło wczoraj ślubowanie na uroczystej sesji, która odbyła się w tarnowskim Ratuszu. 

Obradom I sesji Rady Miejskiej w Tarnowie VIII kadencji przewodniczyła radna – seniorka Anna Krakowska, która podkreśliła, że początek kadencji to szczególny moment. Danuta Nosek, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Tarnowie, wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Przypomniała, że wybory w Tarnowie przebiegły sprawnie i spokojnie, a głosujący wybrali 25 radnych spośród 150 kandydatów, zgłoszonych przez pięć komitetów wyborczych. Zaznaczyła też, że mandaty radnych, których zrzekli się prezydent Roman Ciepiela i wiceprezydent Piotr Augustyński, zostały objęte przez Agnieszkę Danielewicz i Krzysztofa Janasa. 

Wśród kolejnych punktów obrad znalazły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tarnowie. Decyzją większości radnych stanowisko przewodniczącego objął radny Jakub Kwaśny, a stanowiska wiceprzewodniczących – radni Piotr Wójcik i Krzysztof Janas. Radna Anna Krakowska, przekazując dalsze prowadzenie obrad Jakubowi Kwaśnemu, pogratulowała radnym i życzyła im, by służyli dobru miasta. - Naszego miasta, które jako pierwsze 100 lat temu odzyskało niepodległość. Przewodniczący Jakub Kwaśny podziękował za wybór i zaznaczył, że głosowanie, w którym został wybrany, sformowało koalicję w radzie. - Wierzę, że to w przyszłości zaowocuje pracą ponad podziałami – mówił.

Potrzebę współpracy, w uroczystym, okolicznościowym wystąpieniu, podkreślał też prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Pogratulował radnym wyboru i podziękował mieszkańcom miasta. - Mam nadzieję, że nie zawiodę tych, którzy na mnie głosowali i że spełnię oczekiwania tych wszystkich, którzy chcą ode mnie i radnych współpracy w rozwoju naszego miasta. Składam deklarację współpracy i powtarzam, że tak jak ślubowałem, tak będę pracował dla wszystkich mieszkańców. Dołożę starań, aby żyli w dobrobycie.

Podczas sesji utworzony został także klub radnych Nasze Miasto Tarnów, liczący pięciu radnych. Jego przewodniczącym jest Tomasz Olszówka. Klub Prawa i Sprawiedliwości liczy jedenastu radnych, a Koalicja Obywatelska wprowadziła do rady dziewięciu radnych.

W przerwie obrad radni wraz z prezydentem miasta zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przy pomniku burmistrza Tadeusza Tertila na Rynku. 

 

Radni VIII kadencji:

Grażyna Barwacz

Mirosław Biedroń

Marek Ciesielczyk

Agnieszka Danielewicz

Józef Gancarz

Piotr Górnikiewicz

Krzysztof Janas

Zbigniew Kajpus

Kinga Klepacka

Stanisław Klimek

Kazimierz Koprowski

Roman Korczak

Anna Krakowska

Jakub Kwaśny

Krystyna Mierzejewska

Tomasz Olszówka

Ryszard Pagacz

Piotr Sak

Dawid Solak

Sebastian Stepek

Angelika Świtalska

Marian Wardzała

Robert Wardzała

Piotr Wójcik

Tadeusz Żak

 

Fot. Paweł Topolski

Komentarze...