Najmłodsi uczniowie w Skrzyszowie uczą się programowania
access_time 2018-12-04 05:38:00
„ProgramujeMY tarnowski” to kolejny projekt realizowany przez Gminę Skrzyszów ze wsparciem finansowym z UE. Jego celem jest umożliwienie uczniom klas I – III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

W projekcie, realizowanym w latach 2018 – 2019 weźmie udział około 200 nauczycieli oraz blisko 2000 uczniów z 59 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. małopolskiego w tym wszystkie 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Skrzyszów, prawie 300 uczniów i 25 nauczycieli.

W trakcie cyklu 14 dwugodzinnych zajęć edukacyjnych uczniowie, wykorzystując komputery i specjalistyczne oprogramowanie będą m.in. programować i ożywiać zbudowane własnoręcznie z klocków LEGO rożnego rodzaju roboty.

Zajęcia z uczniami przeprowadzą nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, którzy z początkiem nowego roku szkolnego w ramach I etapu projektu, odbyli z trenerami cykl specjalistycznych szkoleń. Obejmował on warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz zagadnienia z podstaw programowania. Ponadto nauczyciele zostali wyposażeni w gotowe scenariusze zajęć na potrzeby prowadzenia zajęć z uczniami, a także poznali zasady programowania z wykorzystaniem języka Scrach.

Po zakończeniu zajęć w szkołach uczniowie wezmą udział w „Zlocie młodych programistów”, w ramach którego poznają zasady programowania nowoczesnych mobilnych robotów edukacyjnych – dronów, robotów Dash i Dot, Ozobotów oraz Edisonów.

Projekt „ProgramujeMY tarnowski” będzie realizowany na obszarze NUTS-3 podregion tarnowski i uczestniczy w nim 13 gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczurowa, Żabno, Olesno, Skrzyszów, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Wierzchosławice, Ciężkowice, Zakliczyn. Projekt realizowany Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowe”.

Komentarze...