Świerczkowiacy świątecznie
access_time 2018-12-05 04:30:00
Centrum Sztuki Mościce zaprasza na koncert "Świerczkowiacy świątecznie", który odbędzie się 19 grudnia o godz. 18.30.

W koncercie świątecznym dzieci i grupa młodzieżowa Zespołu Pieśni i Tańca "Świerczkowiacy" zaprezentują fragmenty programów z regionów przeworskiego, sądeckiego, krośnieńskiego i lubelskiego. Grupa dorosłych zatańczy dla nas poloneza i fragment Spisza. Nie zabraknie również polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu wszystkich Świerczkowiaków.

19 grudnia 2018 r. godz. 18.30 Centrum Sztuki Mościce

Prowadzenie grup młodzieżowej i dziecięcej: 
Beata Hazuka – Skoropad  i Monika Smagacz
Prowadzenie grupy dorosłych: Wiesława Hazuka
Chórmistrz: Marta Cichoń
Kierownictwo muzyczne: Andrzej Radzik
Kierownictwo zespołu: Katarzyna Kokoszka

Zespół Pieśni i Tańca "Świerczkowiacy"
"Świerczkowiacy" za programy posiadane w swym repertuarze otrzymują liczne nagrody, które są potwierdzeniem wysokiego poziomu merytorycznego i artystycznego grupy. W 2013 roku Zespół został uhonorowany Odznaczeniem Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ostatnim czasie do swej licznej kolekcji nagród i wyróżnień Świerczkowiacy dołożyli otrzymaną w czerwcu br. Nagrodę Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, a podczas tegorocznej edycji 55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej i 29. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Żywcu (jest to jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie) międzynarodowe jury przyznało zespołowi jedną z 5 nagród za wyjątkową pieczołowitość w odtworzeniu obrzędu weselnego i wykorzystaniu zapomnianych pieśni. We wrześniu zespół wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu "Tęcza Polski" w Polanicy Zdrój, gdzie za prezentację tańców i śpiewów ze Spisza otrzymał pierwszą nagrodą.

Centrum Sztuki Mościce
19 grudnia 2018 r. godz. 18.30 sala widowiskowa 

Cena biletu: I sektor-15 zł,   II sektor- 12 zł
Sprzedaż biletów: on - line: www.csm.tarnow.pl i Kasa CSM

Fot. Źródło CSM

Komentarze...